DR. NOR AZLAN OTHMAN

KOORDINATOR ICAN

04-3822830

UNIT ICAN

 

  •  Unit Jaringan Industri, Masyarakat dan Alumni, UiTM Cawangan Pulau Pinang telah ditubuhkan bagi merealisasikan Model Ekonomi Baru (MEB) dan Rancangan Malaysia ke-10. Lebih signifikan lagi kerana UiTM Cawangan Pulau Pinang memerlukan kerjasama dan peranan Industri dalam pembangunan universiti yang lebih mampan. Pembentukan kurukulim pengajaran dan pembelajaran baru, penyelidikan berasaskan pengkomersilan, perundingan yang memberi impak kewangan yang lebih mampan kepada industri dan merupakan tempat latihan kepada pelajar dan tempat latihan industri atau cuti sebastikal kepada para staf.

 

  • Untuk mengukuhkan inspirasi jaringan universiti dan industri, satu perjanjian mesti dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman atau Memorandum Perjanjian bagi menjelaskan maksud kedua dua belah pihak. Antaranya, kepakaran universiti dapat membantu menyelisaikan masalah industri dan pihak industri membantu dalam meningkatkan kebolehpasaran graduan. 

 

  • Bagi memantapkan jaringan dengan pihak industri dan mempelbagaikan idea-idea bernas satu program khas ditubuhkan dibawah ICAN iaitu unit Alumni. Objektif sebenar bagi menobatkan peluang-peluang seperti jaringan industri dan lebih inovasinya ialah para alumni akan berkongsi rasa dan pengalaman atau motivasi dalam perjuangan di alam universiti dan di tempat kerja mereka. 

 

  • Unit ini juga dipertanggungjawab untuk menguruskan geran UCTC, PPRN & KTP. Inisiatif-inisiatif di rangka, dirancang, dilaksanakan dan kawalselia bagi mengalakan dan memanpatkan pertumbuhan dari segi penambahan jumlah geran0geran ini. Sterusnya salah satu inisiatif yang telah dan sedang berjalan ialah menganjurkan persiapan melalui bengkel geran-geran ini bersama pensyarah dan pihak industri serta di pandu oleh pihak ICAN UiTM Shah Alam melalui bengkel perkongsian pengalaman dengan pensyarah yang lebih berpengelaman.
 

FUNGSI ICAN

1.         Mengurus dan mewujudkan program jaringan profesional yang mantap antara kampus dengan industri bagi tujuan pembangunan                akademik dan meningkatkan kebolehpasaran graduan.

2.        Bekerjasama untuk mengenalpasti dan memantapkan lagi perhubungan industri dan UiTM DALAM BIDANG 'niche'.

3.        Meningkatkan penglibatan pensyarah dengan industri untuk memastikan silibus adalah bersesuaian dengan memenuhi kehendak                  universiti.

4.        Membuat lawatan bersama ke industri bila mana perlu untuk mendapatkan maklumat dan memantapkan perhubungan industri.

5.        Mencari peluang kerjasama bagi mebuat pperjanjian persefahaman bersama (mou/moa) di antara UiTM Cawangan Pulau Pinang                dengan industri sama ada melalui latihan industri pelajar 

           atau bagi tujuan penganjaran dan pembelajaran.

6.        Bekerjasama dengan pihak luar bagi memenuhi kehendak latihan industri pelajar.

7.        Membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM.

8.        Mengendali dan menyelaras program khidmat masyarakat

9.        Mengendali mengurus dan menyelaras program jaringan industri untuk Fakulti/Kampus Cawangan, cth : CEO Talk, Interview by                        Industri, Penyelidikan PPRN.

10.       Memberi laporan dan maklum balas kepada Timbalan Rektor PJIM&A berkaitan pelaksanaan aktiviti jaringan industri dan masyarakat.

 

SENARAI AHLI JAWATANKUASA ICAN

FAKULTI/JABATAN

TEMPOH LANTIKAN (1 Januari 2018 - 31 Disember 2019)

Fakulti Kejuruteraa Kimia  Puan Nur Alwani Ali Bashah
Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan  Puan Siti Anis Adilah Tarmazi
Fakulti Kejuruteraan Elektrik  Puan Azwati Amin
Fakulti Kejuruteraan Awam  Dr Basharudin Abdul Hadi, Encik Badrul Nizam Ismail &  Encik Juhaizad Ahmad
Fakulti Farmasi  Puan Roz Azinur Che Lamin
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal  Encik Muhamad Ridzuan Arifin
Akademi Pengajian Bahasa  Puan Hanani Ahmad Zubir 
Akademi Pengajian Islam Komtemporari  Encik Mohd Khairuddin Md Sul Haimi 
Jabatan Sains Gunaan  Puan Nurul Nazwa Mohammad 
Jabatan Sains Komputer & Matematik  Puan Wan Anisha Wan Mohammad 
Fakulti Pengurusan Perniagaan  Encik Azli Umar
Fakulti Sains Kesihatan  Cik Nurdiana Zainuddin 
Hal Ehwal Pelajar (Kampus P.Pauh)  Puan Muzzaleena Musa