Video : Pengenalan Ketampakan Jabatan Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Pulau Pinang

 

PENGENALAN

UiTM Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Julai 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir. Pada masa itu, jabatan ini dikenali sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan (JSK) dan diketuai oleh seorang penyelaras dengan hanya tiga pensyarah tetap. Pada mulanya, jabatan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran Fakulti Kejuruteraan dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kursus-kursus asas kejuruteraan sains dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang sains komputer, fizik, kimia, matematik dan dibantu oleh beberapa pembantu makmal sains.

Di samping menyediakan perkhidmatan kepada Fakulti Kejuruteraan, jabatan ini juga terlibat dalam mengendalikan program Pra-Sains. Apabila Fakulti Kejuruteraan telah dibahagikan kepada tiga fakulti iaitu FKE, FKM dan FKA, jabatan itu telah diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Sains pada tahun 2000.

Pada tahun yang sama, apabila Pusat Sains dimansuhkan, kakitangan jabatan ini diletakkan di bawah naungan dua fakulti iaitu FSG dan FTMSK UiTM. Walau bagaimanapun, di UiTM Pulau Pinang, Jabatan Sains Kejuruteraan masih dikekalkan untuk memudahkan proses pengurusan, pentadbiran dan kebajikan kakitangannya.

Berikutan penempatan semula kampus sementara UiTM Pulau Pinang ke kampus tetap di Permatang Pauh pada Julai 2003, bilangan pensyarah JSK telah meningkat dengan ketara untuk memenuhi peningkatan bilangan pelajar. Pada bulan Jun 2005, JSK mempunyai 44 kakitangan yang terdiri daripada 17 orang pensyarah matematik, 7 orang pensyarah kimia, 9 orang pensyarah fizik, seorang pensyarah sains komputer, 7 orang pensyarah sambilan sepenuh masa (PTFT) dan 4 orang pembantu makmal sains.

Satu mesyuarat penyelarasan dengan Dekan FSG dan Dekan FTMSK dengan Pengurusan UiTM Pulau Pinang telah diadakan pada 24 Mei 2005 untuk memudahkan pengurusan pentadbiran dan akademik di UiTM Pulau Pinang. Di samping itu, mesyuarat itu juga telah diadakan untuk menjaga kebajikan kakitangan Fakulti di UiTM Pulau Pinang. Mesyuarat itu memutuskan bahawa JSK perlu dimansuhkan dan digantikan dengan Jabatan Sains Gunaan (JSG) dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif (JTMSK), masing-masing diketuai oleh seorang Penyelaras.

Pada April 2009, JTMSK telah menukar namanya kepada Jabatan Komputer dan Matematik Sains (JSKM) dengan kakitangan tetap dan sambilan masih seramai 44 orang.

Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) telah menjadi Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) bermula dari bulan November 2011. FSKM telah mengambil kumpulan pertama 35 orang pelajar mulai bulan Jun 2012 bagi Diploma Statistik (CS111).

Akan tetapi, pada tahun 2013, Fakulti Sains Komputer dan Matematik (FSKM) telah menjadi Jabatan Sains Komputer dan Matematik (JSKM) sekali lagi apabila program Diploma Statistik (CS111) telah dipindahkan ke kampus UiTM Seri Iskandar, Perak.

Terkini (2018), kakitangan tetap JSKM adalah seramai 41 orang. Nisbah bilangan staf JSKM mengikut pecahan bidang adalah seperti berikut:

 BIDANG  BILANGAN STAF
 MATEMATIK  21
 SAINS KOMPUTER   9
 STATISTIK  11
 

VISI

Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan Komputeran dan Matematik.

 

MISI

Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 

OBJEKTIF

Melahirkan graduan teknousahawan holistik yang cemerlang.

Memupuk bakat berkualiti yang kreatif, inovatif dan mempunyai nilai komersial.

Menyediakan prasarana pembelajaran tanpa sempadan masa dan tempat.

 

TEMA

FSKM Mengungguli Kecemerlangan

FSKM In Excellence