Jabatan Pengurusan Perniagaan UiTM Cawangan Pulau Pinang

Fakulti Pengurusan Perniagaan adalah fakulti terawal UiTM dengan tertubuhnya Dewan Latihan RIDA (Rural Industrial Development Authority) pada tahun 1956. Fakulti ini memainkan peranan yang amat penting dalam pembinaan negara dan untuk menepati peranan itu fakulti ini menawarkan program-program yang sejajar dengan keperluan komuniti perniagaan yang sentiasa berkembang pesat. Di UiTM Cawangan Pulau Pinang, FPP menawarkan program-program ijazah sarjana muda di Kampus Permatang Pauh  yang mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pengurusan perniagaan seperti pengurusan, pemasaran, pengurusan operasi dan pengurusan sumber manusia.

 

Visi

Untuk menjadi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan yang terbaik di Malaysia serta diiktiraf di peringkat antarabangsa dari segi profesionalisma didalam pendidikan, latihan, kajian dan khidmat perundingan.

 

Misi

Fakulti Pengurusan dan Perniagaan akan mencapai kecemerlangan akademik dengan berasaskan budaya kerja yang berkualiti melalui:

  • Penyediaan pelbagai kursus yang memenuhi kehendak industri dan negara.
  • Pembangunan sumber manusia yang efektif dalam  melaksanakan kajian-kajian yang dikenali diperingkat antarabangsa serta khidmat perundingan.
  • Melahirkan graduan yang profesional dan kompetitif dalam memenuhi kehendak pasaran dan industri melalui budaya pembelajaran yang cemerlang.