Fakulti Kejuruteraan Kimia di UiTMPP bermula pada bulan Jun 2005, dua tahun selepas penubuhan Fakulti Kejuruteraan Kimia di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Shah Alam. Penubuhan Fakulti Kejuruteraan Kimia di UiTMPP melengkapkan perancangan strategik UiTM jangka panjang untuk memiliki kampus kejuruteraan terbesar yang menawarkan semua bidang kejuruteraan. Pada masa ini, Fakulti Kejuruteraan Kimia UiTM Penang menawarkan Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (persekitaran) dengan kepujian (EH224) sejak Mac 2014. Kurikulum dibangunkan dan dikemas kini secara berterusan untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran akademik, teknikal dan profesional yang dikehendaki oleh industri.

Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Alam Sekitar) dengan kepujian (EH224), adalah program selama 4 tahun dan bertujuan untuk menghasilkan graduan kejuruteraan kimia yang sesuai untuk bekerja dalam pelbagai industri kimia dan / atau alam sekitar. Program akademik yang ditawarkan telah dibangunkan sejajar dengan perkembangan sains dan teknologi serta keperluan perindustrian semasa untuk menyediakan kursus kejuruteraan kimia yang paling tinggi yang berkaitan dengan alam sekitar. Pendekatan pendidikan berasaskan hasil menekankan kemahiran generik yang akan diperoleh oleh pelajar apabila selesai pengajian mereka. Fakulti juga bercita-cita untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan piawaian bertaraf dunia dengan mendapatkan akreditasi dari badan-badan profesional di dalam dan di luar negara.

 

Visi FKK UiTMCPP Menjadi peneraju dalam menyediakan standard pembelajaran yang tinggi ke arah menghasilkan jurutera etika dan profesional untuk industri kimia dan berkaitan.

Misi FKK UiTMCPP Memberi pengetahuan kepada pelajar dengan menawarkan program kejuruteraan komprehensif dalam bidang kimia dan bidang bersekutu melalui pengajaran dan latihan yang berkesan sejajar dengan kemajuan teknologi global.