Di bangunan Pusat Pengajian Pengurusan Hotel & Pelancongan terdapat kemudahan makmal, bilik dan dewan kuliah bagi warga fakulti menjalankan aktiviti berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Maklumat berkenaan kemudahan makmal, bilik dan dewan kuliah tersebut adalah seperti berikut:

NAMA    :  MAKMAL KOMPUTER (1 & 2) 
LOKASI :  ARAS 5, BANGUNAN FPHP

   

 

NAMA    :  MAKMAL SENSORI
LOKASI :  ARAS 4, BANGUNAN FPHP

   

   

 

NAMA    :  MAKMAL BARISTA
LOKASI :  ARAS 4, BANGUNAN FPHP

   

 

NAMA    :  BILIK KULIAH
LOKASI :  ARAS 3 DAN ARAS 4, BANGUNAN FPHP

   

   

 

NAMA    :  DEWAN KULIAH (A & B)
LOKASI :  ARAS 3, BANGUNAN FPHP

   

 

NAMA    :  BILIK HOTEL & BILIK LINEN @ HOUSEKEEPING
LOKASI :  ARAS 2, BANGUNAN FPHP

   

   

 

NAMA    :  MAKMAL DAPUR
LOKASI :  ARAS 1, BANGUNAN FPHP

   

   

 

NAMA    :  MAKMAL F&B
LOKASI :  ARAS BAWAH, BANGUNAN FPHP

   

 

NAMA    :  BILIK LAUDRY
LOKASI :  ARAS BAWAH, BANGUNAN FPHP

   

 

Pusat Pengajian Pengurusan Hotel & Pelancongan juga turut menyediakan dua bilik mesyuarat untuk kemudahan perbincangan serta surau lelaki dan perempuan di aras yang sama. Maklumat berkenaan bilik mesyuarat dan surau adalah seperti berikut:

NAMA    :  BILIK MESYUARAT 1
LOKASI :  ARAS 6, BANGUNAN FPHP

   

NAMA    :  BILIK MESYUARAT 2
LOKASI :  ARAS 6, BANGUNAN FPHP

   

NAMA    :  SURAU LELAKI & SURAU PEREMPUAN
LOKASI :  ARAS 6, BANGUNAN FPHP