Print
PJIM&A
Hits: 2656
 BIL  TAJUK BORANG MUAT TURUN/PAUTAN
 1

PENYELIDIKAN

 •  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN BIAYA TERUS (PBT)

 

[Klik di sini]

 •  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN TANPA BIAYA (PTB)

[Klik di sini]

 • PENDAFTARAN HARTA TETAP & INVENTORI (TAMAT PROJEK - SEMUA GERAN  KECUALI GERAN DAFTAR SAHAJA) 
[Klik di sini]
2

PROSES PENYELIDIKAN DAN KEWANGAN

[Klik di sini]
 • BAYARAN GAJI RA
[Klik di sini]
3

PERUNDINGAN

 • PENDAFTARAN KHIDMAT RUNDING

 

[Klik di sini] 

 • SURAT AKUAN MENJALANKAN KERJA

[Klik di sini]

 • CONTOH FORMAT SEBUTHARGA
[Klik di sini]
 • STATUS PROJEK (BELUM TAMAT/TAMAT/BATAL)
[Klik di sini]
 • KADAR BAYARAN PENGGUNAAN PERALATAN MAKMAL, UJIAN DAN RUANG MENGIKUT FAKULTI 
[klik di sini]
4

PROSES TUNTUTAN DAN KEWANGAN PERUNDINGAN

[Klik di sini]
5

PENDAFTARAN HARTA INTELEK (ONLINE)

[Klik di sini]
6

PERMOHONAN INSENTIF YURAN PENERBITAN SCOPUS

[Klik di sini]
7

JAWATANKUASA IT & ELEKTRONIK PENYELIDIKAN (JITEP) 

 • JITEP-1

 

[Klik di sini]

 • CONTOH SURAT PERMOHONAN KE TIMBALAN REKTOR (PJIM&A)

[Klik di sini]