BUKU PERATURAN AKADEMIK

NAMA PENERANGAN
Buku Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM Pindaan 2017 (Bilangan 1) [klik di sini]

 

BORANG-BORANG KAKITANGAN

BIL NAMA PENERANGAN
1. Borang Pelantikan Akademik [klik di sini]
2. Borang Permohonan Atau Pembatalan Akses SIMS [klik di sini]
3. Lampiran 1 - Borang Peringatan Lisan [klik di sini]
4. Lampiran 2 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 1 - Minggu 12 [klik di sini]
5.  Lampiran 3 - Tarikh Ketidakhadiran Minggu 13  [klik di sini]
6.  Borang Penangguhan/Pertukaran Kuliah [klik di sini]
7. Borang Permohonan TAPA [klik di sini]
8.  Borang Pindaan TAPA [klik di sini]
9.  Borang Permohonan TAPA - PA [klik di sini]
10. Borang Laporan Aktiviti TAPA [klik di sini]
11. Borang Permohonan Pensyarah Sambilan [klik di sini]
12. E-Result Exam System : https://eres.uitm.edu.my/estaff/eres/login.htm  

 

BORANG-BORANG PELAJAR

BIL NAMA PENERANGAN
1. Borang Kemaskini Maklumat Pelajar Baru [klik  di sini]
2. Borang Penangguhan Yuran Pengajian [klik  di sini]
3. Borang Permohonan Cuti Khas [klik  di sini]
4. Borang Semak Semula  [klik  di sini]
5. Borang Tamat Pelajar (Clearance) [klik di sini]
6. Borang Menarik Diri  [klik di sini]
7. Borang Permohonan Mendapatkan Salinan Dokumen Fail Peribadi  [klik  di sini]
8. Borang Permohonan Pengecualian Kredit [klik  di sini]
9. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar [klik  di sini]
10. Borang Permohonan Surat Pengesahan Pelajar (Menjalankan Projek Akademik) [klik  di sini]
11. Borang Permohonan Tuntutan Skrol [klik  di sini]
12. Plagiarism [klik  di sini]
13. Borang Statement on Plagiarism and Academic Dishonesty [klik  di sini]

 

KURIKULUM

BIL NAMA PENERANGAN
1. Curriculum Management Procedure  [klik sini]
2. Flowchart  
  - Carta Alir Penubuhan Program Akademik Baharu [klik sini]
  - Carta Alir Permohonan Akreditasi Penuh [klik sini]
  - Carta Alir Semakan Kurikulum [klik sini]
  - Carta Alir Semakan Kurikulum Melebihi 30 [klik sini]
3. New Programmes Guidelines  
  - Garis Panduan Pembangunan Program Akademik UA 2018 [klik sini
  - Timeline - Program Baharu (Template) 2019  [klik sini
  - 1. Template Saringan Awal JKIKU (May2019) [klik sini
  - 2. Template Mesy Saringan Awal (MSA) (May2019) [klik sini]
  - 3. Template LPU (May2019) [klik sini]
  - 4. Template JKPT (May2019) [klik sini]
4. Curriculum Review JKKIKU Paperwork  
  1.0 JKIKU Kertas Kerja Terkini [klik sini]
  2.0 Silibus        
  - Sample Syllabus Format [klik sini]
  - Template CAP 2019 [klik sini]
  - SLT [klik sini]
5.  Currikulum Review KPT Paperwork [klik sini