Pengenalan

Geran Perkakasan ICT mula diperkenalkan pada tahun 2014 dengan geran bernilai RM 1500.00 , dengan tempoh 4 tahun (sah sehingga Januari 2017). Pada tahun 2017 dan seterusnya, dengan menggunakan Pekeliling ICT Bil 01 Tahun 2017 (dibatalkan), nilai geran telah dinaikkan ke RM 2000.00 dengan tempoh 5 tahun. Pekeliling ICT BIL 01/2019 : Pembelian Perkakasan Ict Secara Geran Universiti Teknologi Mara (Uitm) menjelaskan pindaan dasar sedia ada.

Mulai 15 Januari 2018, permohonan Geran Komputer perlu dibuat melalui sistem UnITS (University IT Services) bagi menggantikan permohonan secara manual sebelum ini. Link untuk memohon adalah – https://units.uitm.edu.my

Bermula Januari 2019, proses pembelian perkakasan ICT geran adalah secara 'Beli Dahulu, Tuntut Kemudian'.

Aduan boleh dibuat dalam Sistem Aduan ICT : https://units.uitm.edu.my

PROSES KERJA
1 Carta Alir Permohonan Pembelian Komputer Secara Geran
2 Peringkat Permohonan Geran Perkakasan ICT

 

TIPS
BIL BULAN  PERKARA
1. Mac 2019 Geran Perkakasan ICT

 

FAQ DAN PEKELILING
1. FAQ - Pembelian Perkakasan ICT Secara Geran  
2. PEKELILING ICT BIL 01/2019 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)  AKTIF
3. PEKELILING ICT BIL.01/2017 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)  BATAL
4. PEKELILING JPPK BILANGAN 01 TAHUN 2015 - PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP) SECARA GERAN   UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA  AKTIF
5. PEKELILING NAIB CANSELOR BILANGAN 02/2014 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)  BATAL

 

BIL PERKARA
1  ANTIVIRUS UiTM
3  MANUAL PENGAKTIFAN MICROSOFT 365
4  MANUAL DAN TATACARA PENGAKTIFAN AKAUN ADOBE CC