Print
HEA
Hits: 1681
Bil Perkara
1. Pekeliling Akademik
  Pekeliling Timbalan Rektor HEA Bil.4-2020
  - Pekeliling Timbalan Naib Canselor (HEP) Bil.7-2020-17 April 2020
   - Pekeliling Naib Canselor Bi. 17 Thn 2020 - Pekeliling Pelaksanaan Pengoperasian UiTM Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) -  10 Jun 2020
  - Lampiran - Pekeliling Naib Canselor Bilangan 17 Thn 2020 - 10 Jun 2020
  - Pekeliling Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa Bil. 02 2020 - 5 Jun 2020
   - Pekeliling Timbalan Rektor Akademik Bil. 5 2020 - Pemakluman Akademik Kebebenaran Pelajar Latihan Industri dan Pascasiswazah Penyelidikan Menyambung Latihan dan Penyelidikan di Kampus UiTM Cawangan Pulau Pinang Bermula 10 Jun 2020
  - Garis Panduan SaringC19 untuk Pelajar Latihan Industri
   - Pekeliling Akademik Bil. 10 Thn 2020 Pindaan Kalendar Akademik Sesi I 2020/2020 Susulan Penularan Wabak Covid-19 - 5 Jun 2020
   
2. Makluman Operasi Akademik
  - Memo Timbalan Rektor HEA (Pensyarah) 29 Mac 2020
  - Memo Timbalan Rektor HEA (Pensyarah) 2 April 2020 
  - Memo Timbalan Rektor HEA (Pensyarah) 15 April 2020
  - Memo Timbalan Rektor HEA (Pensyarah) 17 April 2020
  - Memo Timbalan Rektor HEA (Pelajar) 11 April 2020 
  Covid19-Pindaan Kalender Akademik Sesi II 2019/2020 
  - Covid19-Pindaan Aktiviti Pendaftaran Kursus dan Yuran 20202B-17 April 2020
  Info ODL
  - Sharing Session On ODL
  - Laporan Persediaan ODL UiTM Cawangan Pulau Pinang
  - Surat Tangguh Latihan Industri (LI) Semasa PKP Timbalan Rektor HEA
  - E-Learning Sharing Session
  - FAQ
  FAQ Pentaksiran
  - Garis Panduan ODL
  - EAC Standard 2020 Approved BEM 19 April 2020
  - Arahan Penangguhan Pelaksanaan Kuliah 3B 21 Mei 2020
   
3. URL Sistem SaringC19
  - Pautan URL Sistem SaringanC19 (https://saringc19.uitm.edu.my)
  - Panduan Sistem SaringanC19