Pusat Pengajian Pengurusan Hotel dan Pelancongan, UiTM Cawangan Pulau Pinang dengan kerjasama Persatuan Malaysian Healthcare Foodservice sukacitanya memperkenalkan konferen PItCH 2019 dan juga NHFSC yang akan dianjurkan pada 7-8hb Oktober 2019 di sini Universiti Teknologi MARA Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pauh Kampus.
 
Berikut adalah pautan berkaitan konferensi berikut: