Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A)

 

UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMU)

 

PENERBITAN

 

MASMED

 

TUNAS MEKAR

 

ICAN

 

• Mengendali, mengurus dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan perundingan yang dilaksanakan oleh penyelidik/perunding dan pensyarah.

• Menyedia dan mengedar maklumat mengenai kursus dan latihan berkaitan penyelidikan dan perundingan.

• Mengurus kertas cadangan perundingan dan pelantikan perunding.

• Mendapatkan data inovasi & pengkomersialan

 

 

• Menguruskan hal-hal berkaitan penerbitan.

• Menyimpan dan melaporkan rekod penulisan staf akademik.

• Menganjurkan aktiviti-aktiviti Penerbit UiTM.

• Mempromosikan/publisiti Penerbit UiTM Cawangan Pulau Pinang

• Penerbitan Esteem Academic Journal dan Esteem Journal of Social Sciences & Humanities.

 

• Menyemarakkan percambahan ilmu dalam bidang keusahawanan dan berkongsi kejayaan alumni UiTM yang memilih keusahawanan sebagai satu kerjaya.

• Menggalakkan aktiviti pelajar dalam kelab atau persatuan pelajar dalam bidang keusahawanan.

• Menganjurkan lawatan sambil belajar.

• Data aktiviti keusahawanan.

 

 

• Menjalankan rekrutmen

- Pelantikan Kaunselor

-Pemilihan Graduan

- Padanan Pengusaha

• Melaksanakan urusan, kawalan khidmat kaunselor & perunding muda

- Padanan Graduan

- Padanan kaunselor

- Tuntutan perjalanan kaunselor

• Melaksanakan program induksi tunas mekar, mini tunas mekar dan lawatan pengusaha

• Membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM.

• Peranan ini dimainkan menerusi dua penyampaian perkhidmatan utamanya iaitu menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada graduan serta menjalankan aktiviti tahunan graduan.

• Mengendali dan menyelaras program khidmat masyarakat.

• Mengendali, mengurus dan menyelaras program jaringan industri untuk Fakulti/Kampus Cawangan, cth : CEO Talk, Interview by Industry,Penyelidikan PPRN

• Pelaporan UCTC dan Laporan kepada BHI

• Menjalankan dan memantau serta melaporkan aktiviti bersama Alumni. Cth: Alumni Homecoming

 

Kemudahan yang disediakan oleh PJIM&A ialah tempahan:

1) Bilik Perdana 1, Aras 2 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui Aplikasi atas talian ITOS (UiTM PP ONLINE SYSTEM FOR STAFF) - eTempahan Ruang

 

 

 

 

2) Bilik Research Garden, Aras 2 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui Aplikasi atas talian ITOS (UiTM PP ONLINE SYSTEM FOR STAFF) - eTempahan Ruang

 

 

 

 

 

3) Bilik Mesyuarat RMU, Aras 3 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui Aplikasi atas talian ITOS (UiTM PP ONLINE SYSTEM FOR STAFF) - eTempahan Ruang