Senarai aktiviti yang telah dianjurkan oleh Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A)

 Bil Aktiviti
 1  2016
 2  2017
3 2018
4 2019
5 2020
 

  

Laporan Tahunan PJIM&A

 BIL TAJUK
 1

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2016 

 
 2

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2017

3

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2018

4

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2019

   

Edutourism Package UiTM Cawangan Pulau Pinang