PENGURUSAN RUANG NIAGA

 

Jawatankuasa Ruang Niaga diwujudkan untuk mentadbir pengurusan ruang niaga. Fungsinya adalah seperti berikut :

  • Menyelaras aktiviti penggunaan ruang oleh pihak dalaman dan luar UiTM serta menguruskan keperluan teknikal dan logistik yang diperlukan.
  • Menjalankan kerja- kerja pembaikan dan naik taraf yang perlu bagi memastikan fasiliti yang disediakan di ruang niaga yang terlibat adalah sesuai dan dalam keadaan baik serta selamat.
  • Menjalankan pemantauan semua aktiviti penggunaan ruang dan aktiviti perniagaan yang melibatkan penyediaan kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar dan pelanggan UiTM mengikut prosedur dan peraturan di UiTM
  • Menguruskan ruang niaga melalui sebutharga rasmi UiTM bagi ruang yang melibatkan syarikat luar dan diuruskan dibawah Jawatankuasa Ruang Niaga UiTM