Jawatankuasa Ruang Niaga Induk
   
Pengerusi Prof Madya Dr Mohd Hisbany Bin Mohd Hashim
  Rektor
   
Pengerusi Ganti/Ahli Dr Mohd Rozaiman Bin Aziz
  Timbalan Rektor HEP
   
Ahli
  • Dr Ahmad Rashidy Bin Razali - Timbalan Rektor HEA
  • Encik Mohd Alias Bin Jais - Timbalan Pendaftar Kanan
  • Encik Badrul Hisham Bin Kimin - Timbalan Bendahari
  • Encik Suhaimi Bin Ahmed - Timbalan Pengarah (Pengurusan Fasiliti & ICT)
  • Puan Nurul Hayani Binti Abdul Rahman - Koordinator MASMED
Turut Serta
  • Dr Siti Nur Fadzilah binti Muhsain - Penolong Rektor Kampus Bertam
  • Dr Meor Adzmey Bin Sagiruddin - Timbalan Ketua Pegawai Perubatan Kanan
  • Encik Zakaria B Ishak - DSP/Polis Bantuan
Setiausaha Berstruktur
Puan Sa'diah Binti A MAjid - Pengurus Asrama - No Tel : 04382 3099 / 3065
Setiausaha Tak Berstruktur Encik Syamsul Mizan Bin Mohd Said - Pegawai Eksekutif HEP - No Tel : 04-3822846
Urus Setia Berstruktur
Puan Suzana Binti Sudi - Penolong Pengurus Asrama Kanan - No Tel : 04382 2944
Urus Setia Tak Berstruktur Encik Mohsin Bin Mohtar -  Setiausaha Pejabat HEP - No. Tel : 04-3822841