PANDUAN PERMOHONAN

Dokumen - dokumen yang perlu disertakan dan hantar kepada URUSETIA JITEN: 

  1. Surat Permohonan kepada Pengerusi JITEN
  2. Borang Permohonan JITEN-1 yang telah lengkap diisi
  3. Sebutharga bagi Item Yang Ingin Dibeli - 1 sahaja sebagai rujukan harga
  4. Katalog Item Yang Ingin Dibeli
  5. Salinan Silibus (jika pembelian bagi tujuan P&P)
  6. Spesifikasi Item Yang Ingin Dibeli – (jika ada)
  7. Dokumen Sokongan Yang Berkaitan

           

PERINGATAN :

  1. Sila pastikan permohonan yang dihantar telah lengkap dan mematuhi senarai semak di atas.
  2. Isikan borang berasingan bagi permohonan yang berlainan KATEGORI.
  3. Semua permohonan yang lewat dihantar akan dibawa ke Mesyuarat JITEN seterusnya