JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK DAN TEKNIKAL ICT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

   
Pengerusi YBrs. Prof. Madya Dr Nor Aziyah binti Bakhari
  Timbalan Rektor (Penyelidikan, Jaringan, Masyarakat & Alumni)
   
Pengerusi Ganti YBrs. Ts. Dr Mohd Rozaiman bin Aziz
  Timbalan Rektor (Hal Ehwal Pelajar)
   
Ahli
 • YBrs. Prof Madya Ir. Dr Ahmad Rashidy bin Razali - Timbalan Rektor (Hal Ehwal Akademik)

 • YBrs. Dr. Siti Nur Fadzilah Muhsain - Penolong Rektor Kampus Bertam

 • Encik Mohd Salleh Hussin - Timbalan Pendaftar Kanan

 • Encik Muhammad Noor Azizi Yaakob - Penolong Bendahari

 • Encik Jamal Othman - Pensyarah Kanan, Jabatan Sains Komputer & Matematik

 • Encik Mohd Saifulnizam Abu Bakar - Pensyarah Kanan, Jabatan Sains Komputer & Matematik

 • Puan Norsabrina Sihab - Pensyarah Kanan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 • Ts. Linda Mohd Kassim - Pensyarah Kanan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 • Ts. Zainolasri Abdul Sani - Timbalan Pengarah, Pejabat Pengurusan Fasiliti

 • Puan Hayati Mokhtaram - Timbalan Ketua Pustakawan

 • Puan Nor Husaina Md Hussain - Pegawai Teknologi Maklumat Kanan, Bahagian Infostruktur

 • Encik Shahrozie Arifin - Penolong Jurutera, Bahagian Hal Ehwal Akademik

   
Setiausaha Puan Norhasniza Sabarudin - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Bahagian Infostruktur
Urusetia Puan Nur Syafinar Abdul Majid - Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Bahagian Infostruktur