1.  FUNGSI DAN BIDANG KUASA JAWATANKUASA IT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

FUNGSI JITEN (SKOP PENILAIAN TEKNIKAL SAHAJA)


Membuat penilaian teknikal permohonan perolehan berdasarkan skop bidang (ICT, Alat Pandang Dengar, Peralatan Elektronik/ Automasi Pejabat, Sumber Digital) meliputi tugas seperti berikut:
1. Menyemak dan mengesahkan spesifikasi permohonan.
2. Mengesyorkan penilaian analisa teknikal permohonan.
3. Mengesahkan ujilari permohonan.
4. Penilaian permohonan pertukaran model.
5. Penilaian permohonan penggantian peralatan yang hilang.

Had Nilai Perolehan :
Sebarang permohonan penilaian teknikal perlu disalurkan kepada Jawatankuasa Teknikal yang berkaitan berdasarkan kos perolehan dan PTJ seperti di bawah :

Jawatankuasa Penilaian Teknikal Projek ICT dan Elektronik Negeri (JITEN)
- UiTM Cawangan <= RM500,000

 2. KEANGGOTAAN JITEN
 3. JAWATANKUASA TEKNIKAL MENGIKUT BIDANG
 4. SENARAI PERALATAN YANG PERLU DIPOHON MELALUI JITEN
 5. PANDUAN PERMOHONAN 
 6. MUAT TURUN BORANG