1.  FUNGSI DAN BIDANG KUASA JAWATANKUASA IT & ELEKTRONIK NEGERI (JITEN)

 

 • Meluluskan permohonan perolehan Kampus negeri di bawah had nilai yang telah ditetapkan di bawah skop bidang seperti berikut:
 • a) ICT
 • b) Alat Pandang Dengar (APD)
 • c) Elektronik, Automasi Pejabat & Telekomunikasi
 • d) Sumber Digital
 • Meluluskan permohonan perolehan Kampus Negeri berdasarkan skop bidang dengan had nilai sehingga RM500,000. 
 • Mencadangkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan ICT dan elektronik Kampus Negeri. 
 • Mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan arah tuju serta strategi ICT dan elektronik Kampus Negeri. 
 • Menyelaras perlaksanaan program ICT dan elektronik Kampus Negeri.
 • Mengenalpasti peruntukan perolehan Pusat Tanggungjawab.
 • Mengetuai dan memantau perkembangan program ICT dan elektronik Kampus Negeri serta memahami keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam perlaksanaan.
 • Memproses dan membuat penilaian teknikal permohonan perolehan di bawah had nilai yang telah ditetapkan di bawah skop bidang seperti berikut:
 • a) ICT
 • b) Alat Pandang Dengar (APD)
 • c) Elektronik, Automasi Pejabat & Telekomunikasi
 • d) Sumber Digital
 • Memproses dan membuat penilaian teknikal permohonan perolehan berdasarkan skop bidang dengan had nilai sehingga RM500,000 meliputi tugas seperti berikut:
 • a) Menyemak dan mengesahkan spesifikasi permohonan
 • b) Mengesyorkan penilaian analisa teknikal permohonan
 • c) Mengesahkan ujilari permohonan
 • Mengesahkan ujilari permohonan dengan had nilai melebihi RM500,000 untuk tender berpusat (contoh: computer sewa, mesin fotostat)
 • Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan. 
 2. KEANGGOTAAN JITEN
 3. JAWATANKUASA TEKNIKAL MENGIKUT BIDANG
 4. SENARAI PERALATAN YANG PERLU DIPOHON MELALUI JITEN
 5. PANDUAN PERMOHONAN 
 6. MUAT TURUN BORANG