Print
FASILITI
Hits: 813

 

Borang

Gaji/ Elaun / Lebih masa

Penyata Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT) [Muat turun]
Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sepenuh Masa) [Muat turun]
Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PJJ) [Muat turun]
Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (PLK) [Muat turun]
Penyata Tuntutan Elaun Syarahan Sambilan (Sarjana) [Muat turun]
Jadual Kedatangan Pekerja Harian [Muat turun]
Penyata Tuntutan Elaun Mengawas Makmal [Muat turun]
Tuntutan Menyedia dan Memeriksa Kertas Jawapan Peperiksaan [Muat turun]
Senarai Semakan Baki Hutang di Bahagian Pengurusan Gaji [Muat turun]
Sijil Pengesahan Penyelesaian Hutang Staf UiTM [Muat turun]
Borang Pembayaran Pendapatan Bulanan Melalui Bank [Muat turun]
Jadual Gaji Tahun 2017 [Muat turun]
Borang Gaji Pembantu Penyelidikan [Muat turun]

 

 

Pendahuluan/Tuntutan

Permohonan Pendahuluan Perjalanan [Muat turun]
Permohonan Pendahuluan Pelbagai [Muat turun]
Permohonan Pelarasan Pendahuluan Pelbagai [Muat turun]
Tuntutan Perjalanan Dalam Negeri [Muat turun]
Tuntutan Perjalanan Luar Negara [Muat turun]
Justifikasi Kelewatan Mengemukakan Tuntutan Perjalanan [Muat turun]
Borang Perakuan Kelayakan Kelas Tuntutan Hitungan Batu [Muat turun]
Borang Pengesahan Penerimaan Wang Oleh Pelajar-Pelajar [Muat turun]
Borang Tuntutan Balik Mendahulukan Wang [Muat turun]

kemaskini terkini: 29/10/18

 

 

Tiket Kapal Terbang

Borang Tempahan Tiket Kapal Terbang  [Muat turun]
Borang Tuntutan Bayaran Balik Tambang Kapal Terbang [Muat turun]

 

 

Buku Kod Akaun

Buku Kod Akaun  [Muat turun]
Telah dikemaskini pada 25 Januari 2017  

 

 

Bilik latihan

Borang Tempahan Bilik Latihan [Muat turun]
Jadual Bilik Latihan 1 (Bilik Seminar) [Muat turun]
Jadual Bilik Latihan 2 (Makmal Komputer) [Muat turun]
Panduan Penggunaan Bilik Latihan [Muat turun]

 

 

Latihan Staf

Borang Permohonan Latihan [Muat turun]
Jadual Aktiviti / Latihan [Muat turun]
Nota Latihan [Muat turun]

 

 

Harta Benda

Borang Senarai Aset Alih di Lokasi atau Pejabat  
Borang Senarai Aset Alih di Lokasi atau Pejabat [Muat turun]
   
Borang Pelupusan Harta Benda & Inventori  
Laporan Teknikal Pelupusan Harta Benda [Muat turun]
Borang Permohonan Pelupusan Harta Benda - Nilai Perolehan barang TIDAK MELEBIHI RM20,000 per unit / RM300,000 keseluruhan [Muat turun]
Borang Permohonan Pelupusan Harta Benda - Nilai Perolehan barang MELEBIHI RM20,000 per unit / RM300,000 keseluruhan [Muat turun]
   
Pelupusan Peralatan Komputer  
Borang Permohonan Pelupusan Peralatan Komputer (KEW.PA.UiTM-17(3)) dan Laporan Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer (KEW.PA.UiTM-16(2)) [Muat turun]
Borang Laporan Teknikal Pelupusan Peralatan Komputer [Muat turun]
Format Kertas Kerja Cadangan Pelupusan Peralatan Komputer [Muat turun]
   
Sijil Pelupusan Aset Alih & Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih  
Sijil Pelupusan Aset Alih [Muat turun]
Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih [Muat turun]
   
Borang Kehilangan  
Laporan Awal Mengenai Kehilangan Wang atau Harta Benda UiTM [Muat turun]
Laporan Akhir Mengenai Kehilangan Wang atau Harta Benda UiTM [Muat turun]
Surat Perlantikan Pegawai Penyiasat Kehilangan [Muat turun]
Dikemaskini pada 7 Disember 2016  
   
Borang Laporan Kehilangan Harta Benda & Inventori Serta Wang  
Lampiran J [Muat turun]
Lampiran K [Muat turun]
   
Borang Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Stok  
Stor (KEW.PS-14) [Muat turun]

 

 

Perolehan

Borang Pengesahan Pelaksanaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST) [Muat turun]
Borang Pengesahan Pelepasan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) [Muat turun]
Borang Analisa Sebut Harga Pembelian Terus (Lampiran 2) [Muat turun]
Borang Jadual Ringkasan Penilaian Teknikal Tender / Sebut Harga (Lampiran 3C) [Muat turun]
Borang Jadual Penilaian Harga Sebut Harga Rasmi atau Tender (Lampiran 4) [Muat turun]
a. Disatukan [Muat turun]
b. Berasingan [Muat turun]
Borang Spesifikasi (Sebut Harga / Tender) [Muat turun]
Borang Pengesahan Kerja / Perkhidmatan [Muat turun]
Borang Perakuan Penerimaan Barang [Muat turun]
Lampiran A - Butiran Kerja / Perkhidmatan / Bekalan yang telah dijalankan dalam tempoh 3 Tahun Lepas/ Sekarang [Muat turun]
Penilaian Laporan Pembekalan/ Perkhidmatan/ Kerja-Kerja [Muat turun]
   
Pendaftaran Vendor Secara Atas Talian [Muat turun]
Borang Penilaian Prestasi Syarikat [Muat turun]
Borang Lampiran A [Muat turun]
Jadual Analisa Sebutharga Pembelian Terus [Muat turun]
Jadual Penilaian Harga Sebutharga Rasmi [Muat turun]
Borang Perakuan Terimaan Barang [Muat turun]
Borang Lampiran B (Senarai Semakan Pegawai Yang Menguruskan Pembelian Terus) [Muat turun]
Surat Arahan Panggilan Bekalan Perkhidmatan [Muat turun]
Borang Maklumbalas Bagi Permohonan Perlanjutan Tempoh Serahan [Muat turun]
   
Borang Agihan Elaun Makan dan Penginapan Pelajar [Muat turun]
Borang Tuntuan Balik Mendahulukan Wang [Muat turun]
Surat Akuan Penerimaan Wang/Bayaran [Muat turun]
Borang Pembayaran Gaji Melalui Bank [Muat turun]
Borang Sub Baucer Bayaran Wang runcit [Muat turun]
Borang Tuntutan Berpindah Rumah [Muat turun]
Borang Tempahan Makanan & Minuman [Muat turun]
Surat Pengesahan Melaksanakan Tugas [Muat turun]
   
DOKUMEN PERLAKSANAAN INTEGRITI - PACT  
Jadual Buka [Muat turun]
Borang Integriti Pact:  
Integriti Pact A [Muat turun]
Lampiran B [Muat turun]
Selesai Tugas Disatukan [Muat turun]
Selesai Tugas Harga [Muat turun]
Selesai Tugas Teknikal [Muat turun]
   
Senarai Semakan Tender / Sebutharga [Muat turun]
   
Pengurusan Perolehan (Alatulis)  
Lampiran 1- Senarai Barangan Yang Tidak Dibekalkan di Stor Alatulis [Muat turun]
Lampiran 2- Senarai Barangan Yang Masih Dibekalkan di Stor Alatulis [Muat turun]
Lampiran 3- Kontrak Alatulis [Muat turun]
   

NOTA:

Sebahagian item seperti senarai di Lampiran 1 yang masih mempunyai kontrak perbekalan atau mempunyai kontrak pusat UiTM seperti Kertas Fotostat A4 80 gsm. Y.Bhg Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan boleh merujuk kepada senarai di Lampiran 3. Pembelian item-item tersebut adalah diwajibkan melalui kontrak yang berkuatkuasa dengan menggunakan belanjawan PTJ masing-masing. Pihak PTJ hendaklah memaklumkan keperluan bekalan item-item berkenaan secara bertulis kepada Unit Kewangan Zon bagi membolehkan Pesanan Jabatan dikeluarkan kepada syarikat berdasarkan maklumat pembekal dan harga sepertimana yang dinyatakan. Proses Pembelian Terus adalah dilarang sama sekali sepanjang tempoh kontrak berkuatkuasa.

Dikemaskini pada 24 Ogos 2016

 

 

Belanjawan

PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN MENGURUS  
Perjanjian Program [Muat turun]
Spesifikasi Output [Muat turun]
Petunjuk Impak [Muat turun]
Laporan Pengecualian [Muat turun]
Sumber-Sumber [Muat turun]
Agihan Bajet [Muat turun]
Senarai Anggaran Pembelian Aset [Muat turun]
Senarai Cadangan Bagi Perjalanan ke Luar Negara [Muat turun]
Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan dan Pengubahsuaian Bangunan & Infrastruktur [Muat turun]
   
PENYEDIAAN CADANGAN BARU DAN ONE-OFF  
Enrolmen Pertambahan Jawatan atau Jawatan Baru [Muat turun]
Perbelanjaan Perjalanan Sara Hidup [Muat turun]
Perbelanjaan Pengangkutan Utiliti, Bahan Mentah dan Peralatan Lain [Muat turun]
Perbelanjaan Sewaan, Perkhidmatan dan Pelbagai [Muat turun]
Penyelenggaraan Peralatan Bangunan dan Kawasan [Muat turun]
   

 

 

Amanat Bendahari

2010 : Transformasi Pengurusan Kewangan Universiti Inovasi & Kreativiti Melalui Lean Financial Management [Muat turun]
2011 : Pengukuhan Pengurusan Kewangan Lean Ke Arah Menjuarai Kecemerlangan Universiti [Muat turun]
2012 : Ke Arah Memperkasakan Pengurusan Kewangan Universiti [Muat turun]
2013 : Penjanaan Hasil dan Kawalan Perbelanjaan Tanggungjawab Bersama [Muat turun]
2014 : Integriti Pengurusan Kewangan Pemangkin Transformasi UiTM [Muat turun]
2015 : Transformasi Pengurusan Kewangan [Muat turun]

 

 

Borang Pesanan Hotel

 Borang pesanan terkini bahan kering & bahan basah (bahan mentah) Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan dan Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang.

Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan
1 PT 9476 / 2018 Gas Memasak [Muat turun]
2 PB/PER/PP/2/11/17 - Ikan & Makanan Laut [Muat turun]
3 PB/PER/PP/2/16/17 - Ayam potong [Muat turun]
4 PB/PER/PP/2/3/17 - Bahan Kering, Tin & Botol
PT 2019 - Bahan Kering, Tin & Botol
[Muat turun]
5 PB/PER/PP/2/15/17 - Jus & Produk Tenusu [Muat turun]
6 PB/PER/PP/2/7/18 - Daging Lembu & Kambing [Muat turun]
7 PB/PER/PP/2/8/18 - Sayuran & Buah-buahan B [Muat turun]
8 PTAyamPanel - Ayam Panel [Muat turun]

 

Hotel UiTM Cawangan Pulau Pinang
1 PT 940 / 2017 - Gas Memasak [Muat turun]
2 PB/PER/PP/2/1/18 - Ayam-Potong [Muat turun]
3 PB/PER/PP/2/2/18 - Tenusu [Muat turun]
4 PB/PER/PP/2/3/18 - Daging [Muat turun]
5 PB/PER/PP/2/4/18 - Ikan [Muat turun]
6 PB/PER/PP/2/6/18 - Bahan-Kering [Muat turun]
7 PB/PER/PP/2/5/18 - Sayur [Muat turun]

  

e-Aduan Pejabat Pengurusan Fasiliti

e-Aduan Fasiliti

 

 Dikemaskini : 03/07/2019