Bil PENGURUSAN CARIAN
1 HAL EHWAL AKADEMIK  
 2 HAL EHWAL PELAJAR
 3 PENTADBIRAN
4 BENDAHARI
5 PERPUSTAKAAN
FASILITI
BAHAGIAN INFOSTRUKTUR
POLIS BANTUAN
KOMUNIKASI KORPORAT
10  KUALITI
11  BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI

 

BIL FAKULTI CARIAN
 1 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

 

BIL JABATAN CARIAN
 1 SAINS GUNAAN
SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
ACIS
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
5 FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

;