Bil PENGURUSAN CARIAN
1 PENGURUSAN TERTINGGI
2 HAL EHWAL AKADEMIK  
3 HAL EHWAL PELAJAR
4 PENTADBIRAN
5 BENDAHARI
6 PERPUSTAKAAN
FASILITI
BAHAGIAN INFOSTRUKTUR
9 POLIS BANTUAN
10 KOMUNIKASI KORPORAT
11 KUALITI
12  BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT DAN ALUMNI

 

BIL FAKULTI CARIAN
 1 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN

 

BIL JABATAN CARIAN
 1 SAINS GUNAAN
SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK
ACIS
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA
5 FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN

;