Print
ACIS
Hits: 544
BIL NAMA NO. TELEFON JAWATAN KELAYAKAN AKADEMIK BIDANG KEPAKARAN
1 Dr. Halipah Hamzah 043823420 /  Ketua Pusat Pengajian PhD Pemikiran Islam
2 Muhammad Bin Che Saad 043823443 Pensyarah Masters in Sastera (Hadith) Al-Quran, As-Sunnah, Pengurusan & Pembangunan Zakat
3 Wan Naimah Wan Daud 043823351 Pensyarah Kanan MASTER Ekonomi & Kewangan Islam
4 Sofwan Bin Hasbullah  045623543 Pensyarah Kanan  SARJANA Syariah 
5 Zulfikri Bin Mohd Zain 043823354 Pensyarah Kanan M.A IN ISLAMIC STUDIES (Birmigham University.UK) Islamic Law Of Evidence
6 Adlan Bin Saidin 045623540 Pensyarah Kanan MASTER Al-Quran & Sunnah
7 Hisyam Bin Mohd Radzi 0194700297 Pensyarah Kanan Ijazah Sarjana Sastera (Hadith) Hadith, Fiqh Al-Hadith, Filantropi
8 Nurfahiratul Azlina Ahmad 043822938 Pensyarah Kanan IJAZAH SARJANA SYARIAH FIQH USUL Muamalat
9 Roshaimizam Bin Suhaimi 043822503 Koordinator Unit Zakat, Sedekah Dan Wakaf PhD UiTM, MEdu UM, BShariah UM Muamalat, Islamic Civilization
10 Imaaduddin Bin Abdul Halim 043822586 Pensyarah Kanan IJAZAH DOKTOR FALSAFAH Pemikiran Dan Tamadun Islam
11 Emie Sylviana Binti Mohd Zahid 043823351 Pensyarah Kanan PhD Education, Wakaf, Zakat, Spiritual Development
12 Mohd Marbawi Bin Taha  045623547 Pensyarah Kanan  PhD Fiqh Harta & Undang-Undang Hartanah Islam 
13 Habibah Ayob 045623535 Pensyarah Kanan Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, IIUM, Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, IIUM.  Quran And Sunnah Studies
14 Mastura Bt Razali 043823012 Pensyarah Master Muamalat, Syariah Law, Fiqh
15 Zaiton Binti Din 043823353 Pensyarah Bachelor of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, IIUM, Master of Islamic Revealed Knowledge and Heritage, IIUM.  Quran And Sunnah Studies
16 Ahmad Termizi Ab Lateh 043823402 Pensyarah Kanan MA Usuluddin  Pemikiran Tamadun