Ketua Pusat Pengajian
Ts Dr. Zainal Hisham Che Soh

Ketua Program Ijazah
Dr. Saiful Zaimy Yahaya

Ketua Program Diploma
Ir.Dr. Irni Hamiza Hamzah

Ketua Bidang Kuasa
Siti Solehah Md Ramli

Ketua Bidang Elektronik
Ts. Ir. Dr. Samsul Setumin 

Ketua Bidang Komputer
Dr. Intan Rahayu Ibrahim 

Ketua Bidang Komunikasi
Dr. Samihah Abdullah 

Ketua Bidang Sistem
Ts. Dr. Mohd Suhaimi Sulaiman 

 

Bidang Kuasa

No. Nama  Jawatan No. Bilik Email
1 Ahmad Asri Abd Samat (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
1 Anuar Mohamad@Ahmad (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.28 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Kamarulazhar Daud (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 2.11  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
3 Mohamad Adha Mohamad Idin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.92 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Mohd Affandi Shafie (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 1.18  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Mohd Najib Mohd Hussain (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.9 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6 Noor Azila Ismail (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.39 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7 Nor Adni Mat Leh Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
8 Nurul Huda Ishak (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 5.31 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9 Nurlida Ismail Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.83 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
10 Rosheila Darus (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.43 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Saodah Omar (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
13 Abdul Malek B Saidina Omar (Ir. Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
14 Aimi Idzwan Tajudin (Ir.)  Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 0.44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
15 Nur Atharah Kamarzaman Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
16 Saiful Firdaus Pensyarah Kanan DM52    
17 Nur Darina Ahmad Pensyarah DM45 PERDANA 4.98 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
18 Siti Salwa Mat Isa Pensyarah DM45 PERDANA 4.67 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
19 Siti Sarah Bt Mat Isa Pensyarah DM45 PERDANA 4.11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
20 Siti Solehah Md Ramli Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.42 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Wan Salha Saidon Pensyarah Muda DM41 PERDANA 4.30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
22 Mohd Hafeez bin Abu Hassan Penolong Pensyarah DM29 PERDANA 1.53 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Bidang Elektronik

No. Nama  Jawatan No. Bilik Email
1 Aida Zulia Zulhanip Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Alhan Farhanah Abd Rahim (Hajjah.Ir.Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.2 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asmalia Zanal (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.28 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Emilia Noorsal (Dr.-Ing) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.49 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Irni Hamiza Hamzah (Ir.Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Linda Mohd Kasim (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.38 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lyly Nyl Ismail (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.74 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Mohammad Nizam Ibrahim (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Mohaiyedin Idris Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 5.14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Mohd Hanapiah Abdullah (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.24 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Mohd Hussaini Abbas (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.92 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Musa Mohamed Zahidi (Haji.Ir.Ts.) Pensyarah Kanan DM52 Cuti Belajar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nazirah Mohamat Kasim (Ts) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 2.23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Nor Fadzilah Mokhtar Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nor Shahanim Mohamad Hadis (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Norsabrina Sihab Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Rosfariza Radzali (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Samsul Setumin (Ts. Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 Cuti Belajar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 Yusnita Mohd Ali (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 2.16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Anith Nuraini Abd Rashid (Ts) Pensyarah DM45 AKADEMIK 4.13 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 Shahilah Nordin Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.67 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 Sharifah Saliha Syed Bahrom Pensyarah DM45 PERDANA 4.98 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Siti Zubaidah Md Saad Pensyarah DM45 AKADEMIK 4.12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 Nur Sa'adah Muhammad Sauki Pensyarah DM45 Perdana 4.12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bidang Komputer

No. Nama  Jawatan No. Bilik  Email
1 Ahmad Puad Ismail (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 2.7 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Aini Hafizah Mohd Saod Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.17 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Azizah Ahmad Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Fadzil Dato' Ahmad (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.40 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Faridah Abdul Razak Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.12 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Intan Rahayu Ibrahim (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.90 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Mohd Daud bin Alang Hassan Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Nur Athiqah Haron Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.17 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Shabinar Abd Hamid (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 2.14   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
         
11 Zainal Hisham Che Soh (Dr. Ts.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.32 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Mohd Ikmal Fitri Marzuki Pensyarah DM45   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
13 Muhammad Farris Khyasudeen Pensyarah DM45 PERDANA 4.05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Saiful Fadzli Salian Pensyarah DM45 PERDANA 7.18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Siti Azura Ramlan Pensyarah DM45 PERDANA 7.28 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Abdul Rahim Ahmad Pensyarah DM41 PERDANA 4.104 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Mahizan Ab.Manan Penolong Pensyarah DM29 PERDANA 4.102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bidang Komunikasi

No. Nama  Jawatan  No. Bilik  Email
1 Ahmad Rashidy Razali (Prof.Madya. Ir. Dr.) Prof Madya DM54 AKADEMIK 2.18  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Ali Othman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.22 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Aslina Abu Bakar (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 3.30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Dayang Suhaida Awang Damit Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.11 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Ida Rahayu Mohamed Nordin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.88 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6 Juliana Md.Sharif (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7 Norhayati Mohamad Noor (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.51 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Normasni Ad Fauzi Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.43 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Samihah Abdullah (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.42  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Aiza Mahyuni Mozi Pensyarah DM45 AKADEMIK 2.6 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
11 Amirudin Ibrahim Pensyarah DM45 PERDANA 4.87 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
12 Azwati Azmin Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 5.33 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
13 Najwa Mohd Faudzi Pensyarah DM45 AKADEMIK 4.53 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Roslan Seman Pensyarah DM45 AKADEMIK 4.33 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Hj. Hasnain Abdullah@Idris (Dr.) Pensyarah DM45 PERDANA 5.09 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Zafirah Binti Faiza Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 5.31 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 Mohd Khairill Nizam Mohd Fazil Penolong Pensyarah DM29 PERDANA 1.53 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bidang Sistem

No. Nama  Jawatan  No. Bilik  Email
1 Zakaria Hussain (Prof.Madya. Ir. Dr.) Prof Madya DM54 PERDANA 4.08 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
2 Adi Izhar Che Ani (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.87 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Afaf Rozan Mohd Radzol (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.31 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Anis Diyana Rosli Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Iza Sazanita Isa (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6 Khairul Azman Ahmad (Ir. Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7 Mohamad Faizal Abd Rahman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.07 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
8 Mohd Firdaus Abdullah Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.17 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9 Muhammad Khusairi Osman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.09 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
10 Nor Azlan Othman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 7.33 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
11 Nor Salwa Damanhuri (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.51 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
12 Norhazimi Hamzah (Ts. Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.83 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
13 Rizal Mat Jusoh Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.75 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
14 Rohaiza Baharudin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.88 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
15 Rozan Boudville (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.105 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
16 Saiful Zaimy Yahaya (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.37 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
17 Siti Noraini Sulaiman (Prof.Madya. Ts. Ir. Dr.) Prof.Madya DM54 AKADEMIK 0.11/1.19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
18 Zuraidi Saad Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.31 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
19 Zuraida Muhammad (Dr.) Pensyarah Kanan DM51 AKADEMIK 2.14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
20 Belinda Chong Chiew Meng (Dr.) Pensyarah Kanan DM52 AKADEMIK 4.42  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
21 Mohd Suhaimi Sulaiman (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52 PERDANA 4.75 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
22 Sarah Addyani Shamsuddin Pensyarah DM45 PERDANA 4.34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
23 Siti Saffura Sharipuddin Penolong Pensyarah DM29 PERDANA 4.102 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Staf Sokongan

No. Nama Jawatan No. Bilik Emel
1 Marieah Omar Penolong Jurutera Komputer PERDANA 2.14 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Mohamad Sarih Daud Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 0.53 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Mohamad Soufee Ismail Penolong Jurutera Komunikasi PERDANA 2.05 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
4 Mohammad Taufiq Marzukhi Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 1.46 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
5 Mohd Adnan Omar Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 2.59 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
6 Mohd Aminuddin Mat Isa Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 0.4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
7 Mohd Hafidz bin Mohd Noor Penolong Jurutera Elektronik  PERDANA 1.56 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
8 Mohd Nadzir Mamat Penolong Jurutera Elektronik  PERDANA 1.49 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
9 Mohd Razman Desa Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 0.41 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
10 Mohd Sobri Said Penolong Jurutera Komunikasi PERDANA 2.06 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Mohd Syarafi Abdul Rajab Penolong Jurutera Elektronik  PERDANA 2.13 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Muhammad Zakwan Sa'ad Penolong Jurutera Elektronik  PERDANA 2.10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Nadhar Omar Penolong Jurutera Elektronik PERDANA 0.51 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
14 Nor Hazllim Hussin Penolong Jurutera Komputer PERDANA 2.15 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
15 Nor Nasir Md Amin Penolong Jurutera Elektronik  PERDANA 1.44 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
16 Nursyazwani Mohamad Affandi Penolong Jurutera Komunikasi PERDANA 2.62 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
17 Zaliza Karia Penolong Jurutera Kuasa PERDANA 0.47 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.