(HANYA KEPADA STAF FKM UiTM PULAU PINANG)

Bagi memudahkan kesemua staf dalam merangka, memantau dan melaporkan projek perancangan strategik Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, sila ikut carta alir di bawah:

Carta alir

1. Merangka projek menggunakan Templat Pelan Inisiatif Utama

2. Merangka program/aktiviti menggunakan Templat Pelan Inisiatif Utama

3. Memuatnaik 'Template Pelan Inisiatif' ke dalam folder(Onedrive)

4. Melaksanakan program/aktiviti mengikut perancangan

5. Melaporkan program/aktiviti menggunakan 'Borang dalam talian Laporan Pelaksanaan Program/Aktiviti'

6. Memuatnaik gambar-gambar aktiviti ke dalam folder(Onedrive)

 

 

Kemudahan pautan untuk melengkapkan carta alir di atas, kami menyediakan pautan-pautan dibawah untuk digunakan anda.

1.Templat Pelan Inisiatif Utama

2. Slide 8 Teras Utama UiTM

3. Folder(Onedrive) memuatnaik dan mengemasi kini templat Pelan Inisiatif Utama perancangan strategik

4. Borang dalam talian Laporan Pelaksanaan Program/Aktiviti

5. Folder(Onedrive) memuatnaik gambar-gambar aktiviti/program