Persatuan Alumni

Persatuan Alumni merupakan persatuan yang terdiri daripada bekas-bekas pelajar uitm Permatang Pauh. Persatuan ini  telah ditubuhkan pada 2018 bertujuan untuk menyatupadukan bekas pelajar-pelajar institusi serta menjalankan aktiviti-aktiviti untuk untuk ahli-ahli . Persatuan ini terdiri daripada 4 jenis keahlian iaitu ahli biasa, bersekutu, kehormat dan seumur hidup. 

 

Objektif Persatuan Alumni 

  • Menyatupadukan bekas pelajar-pelajar institusi
  • Mengadakan pertandingan, kerjasama atau gabungan dengan pertubuhanpertubuhan berdaftar yang mempunyai tujuan yang sama
  • Memupuk perpaduan nasional serta mempertingkatkan hubungan persahabatan dan semangat kekitaan melalui progam-program pertubuhan
  • Menjaga kebajikan am ahli-ahli