Print
Berita FKM
Hits: 540

Perhatian kepada pelajar semester 1 program EM110. Sila daftar subjek mengikut kumpulan yang telah di tetapkan.

Pelajar tidak dibenarkan untuk tukar kumpulan. Sila rujuk kepada pelan pengajian dan kumpulan pelajar berdasarkan senarai gambar di bawah.

Pelan Pengajian

 

Senarai Pelajar dan Kumpulan