SYARAT AM

 1. Lulus SPM/setaraf dengan baik.
 2. Kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia di peringkat SPM/setaraf.
 3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam Pengajian Am dan sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 4. Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00.
 5. Lulus Diploma dari IPT yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.
 6. Malaysian University English Test (MUET) Band 1

 

SYARAT KHAS - LEPASAN STPM

Dua (2) Gred B- (NGMP 2.67) dari mata pelajaran berikut tidak termasuk Pengajian Am:

 • Mathematics T / Further Mathematics T
 • Chemistry
 • Physics/Biology

DAN

 • Lulus SPM/Setaraf dan lulus Bahasa Inggeris.

DAN

 • CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

SERTA

 • MUET Band 2

 

SYARAT KHAS - LEPASAN DIPLOMA UiTM

PNGK 2.50 - Diploma Kejuruteraan Elektrik / Diploma Sains

DAN

 • CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

SERTA

 • MUET band 2

 

SYARAT KHAS - MATRIKULASI KPM/ASASI UiTM/ASASI UM

PNGK 2.75

Dua (2) Gred B- (2.67) dan satu (1) Gred C (2.00) dalam mana-mana mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Chemistry / Engineering Chemistry
 • Physics / Engineering Physics / Biology

DAN

 • Lulus SPM / setaraf dan lulus Bahasa Inggeris

DAN

 • CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

DAN

 • MUET Band 2

 

SYARAT KHAS - LEPASAN DIPLOMA IPT YANG DIIKTIRAF

PNGK 3.00 - Lepasan Diploma IPT bidang berkaitan

DAN

Lulus SPM / Setaraf dengan lima (5) kepujian termasuk:

 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Fizik

DAN

 • Lulus Bahasa Inggeris

DAN

 • CALON TIDAK BUTA WARNA DAN TIDAK CACAT ANGGOTA YANG MENYUKARKAN KERJA AMALI

DAN

 • MUET band 2