2016

Konferensi : 6th International Conference on Science and Technology (ICSTIE 2016)

Tarikh: 2 - 3 November 2016

Masa: 8.00 pagi - 5.30 petang

Tempat: Parkroyal Resort Penang, Batu Feringghi

Objektif:

  • Untuk mengumpul ahli-ahli sains dan penyelidik terkemuka dalam satu tempat agar dapat bertukar-tukar pandangan dan ilmu pengetahuan.
  • Untuk membentangkan dan membincangkan mengenai perubahan dalam perspektif sains dan teknologi yang telah ditemui serta mencadangkan hala tuju masa depan.
  • Mengembangkan jalinan dan rangkaian komunikasi antara penyelidik.

Galeri:

    

Konferensi : International Conference on Education and Social Sciences (ICEdSS 2016)

Tarikh: 2 - 3 November 2016

Masa: 8.00 pagi - 5.30 petang

Tempat: Parkroyal Resort Penang, Batu Feringghi

Objektif:

  • Menyediakan platform yang luas kepada ahli-ahli akademik, golongan profesional, penyelidik dan para sarjana di Malaysia dan di seluruh dunia untuk berinteraksi dan berkongsi pengetahuan, pengalaman dan kepakaran dalam bidang perniagaan dan pelancongan, ekonomi, kewangan dan perbankan, sains sosial dan kemasyarakatan, pendidikan dan pengajian bahasa, keusahawanan dan teknologi makanan.
  • Meningkatkan imej UiTM Cawangan Pulau Pinang sebagai penganjur kepada satu Persidangan Antarabangsa.
  • Memberi motivasi kepada penyelidik-penyelidik dalam membincangkan hasil penemuan yang terkini.
  • Menjadi pemangkin kepada budaya kesarjanaan yang berteraskan kepada kualiti dengan menggalakkkan warga akademik melibatkan diri dalam penyelidikan, penulisan dan aktiviti-aktiviti ilmiah yang lain.
  • Menjadi satu wadah untuk mewujudkan jaringan di antara ahli-ahli akademik di seluruh dunia bagi manfaat sejagat.

Galeri:

    

 

2014

Konferensi : 5th International Conference on Science and Technology (ICSTIE 2014)

Tarikh: 17 - 18 September 2014

Masa: 8.00 pagi - 5.30 petang

Tempat: Parkroyal Resort Penang, Batu Feringghi

Objektif:

  • Untuk menyediakan satu platform kepada para penyelidik, golongan pendidik, para saintis, golongan jurutera dan pelajar-pelajar berkongsi hasil inovasi dan ilmu intelek mereka. 
  • Untuk meluaskan rangkaian di kalangan golongan penyelidik, para saintis dan pelajar-pelajar dalam menghasilkan pengetahuan dan penemuan baharu menggunakan teknologi terkini. 

Galeri: