BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT & ALUMNI

Bahagian URDC telah ditubuhkan pada tahun 2006 untuk membantu staf akademik dan staf pentadbiran di UiTM Cawangan Pulau Pinang dalam urusan penyelidikan & perundingan.

Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri Masyarakat & Alumni telah ditubuhkan pada tahun 2009 yang diketuai oleh Timbalan Rektor dan dibantu oleh tujuh (7) orang Koordinator manakala staf sokongan adalah terdiri daripada seorang (1) Pegawai Eksekutif, dua (2) orang Pembantu Tadbir.

 

Unit-unit yang terdapat di bawah Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni adalah seperti berikut

 • Unit Pengurusan Penyelidikan
 • Unit Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni
 • Penulisan dan Penerbitan
 • MASMED
 • Tunas Mekar
 

OBJEKTIF

 • Menggalakkan kerjasama dalam bidang penyelidikan dengan organisasi dalam dan luar Negara agar dapat menghasilkan penyelidikan yang berimpak tinggi dan berkualiti.
 • Memperkukuh dan menjalinkan hubungan dua hala dengan masayarakat luar terutamanya agensi kerajaan dan industri.
 • Mengenalpasti inovasi dan penemuan baru dalam semua skop.
 • Memantau dan meningkatkan penyelidikan kontrak dan konsultansi.
 • Membantu mendapatkan tempat melalui usahasama UiTM-Industri bagi tujuan pembangunan pembelajaran dan latihan industri pelajar.
 • Memantau dan menggalakkan aktiviti serta program yang boleh menjanakan pendapatan kepada universiti.
 • Mengadakan jaringan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan pihak industri.
 • Menjalinkan hubungan universiti dengan badan-badan masyarakat, agensi-agensi kerajaan dan NGO bagi tujuan melibatkan universiti dengan aktiviti pembangunan sosio ekonomi masyarakat.
 • Menyokong HEA dan Fakulti dalam mengembangkan dan memantapkan polisi program sangkutan pelajar dengan industri antaranya `internship' dan peluang pekerjaan pelajar.
 • Memberi pendedahan kepada pelajar melalui program-program industrial attachment dengan industri high-end untuk persediaan diri sebagai peneraju khusus dalam bidang tertentu juga sebagai pelapis korporat masa hadapan (melalui program HEIGIP).
 • Memupuk dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan di kalangan siswa-siswi dan tenaga pengajar dalam meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatan pekerjaan di kalangan graduan UiTM.
 • Mengumpul maklumat/data Alumni UiTM Cawangan Pulau Pinang


JAWATANKUASA PJIM&A :

JAWATANKUASA PENYELIDIKAN NEGERI (JPN)

JAWATANKUASA JARINGAN NEGERI (JJN)

JAWATANKUASA PENILAIAN ETIKA PENYELIDIKAN CAWANGAN PULAU PINANG (BERC)

UNIT PJIM&A
 

Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bahagian Penyelidikan, Jaringan Industri, Masyarakat & Alumni (PJIM&A)

UNIT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMU)

 

PENERBITAN

 

MASMED

 

TUNAS MEKAR

 

ICAN

 

• Mengendali, mengurus dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan perundingan yang dilaksanakan oleh penyelidik/perunding dan pensyarah.

• Menyedia dan mengedar maklumat mengenai kursus dan latihan berkaitan penyelidikan dan perundingan.

• Mengurus kertas cadangan perundingan dan pelantikan perunding.

• Mendapatkan data inovasi & pengkomersialan

 

 

• Menguruskan hal-hal berkaitan penerbitan.

• Menyimpan dan melaporkan rekod penulisan staf akademik.

• Menganjurkan aktiviti-aktiviti Penerbit UiTM.

• Mempromosikan / publisiti Penerbit UiTM Cawangan Pulau Pinang

• Penerbitan Esteem Academic Journal dan Esteem Journal of Social Sciences & Humanities.

 

• Menyemarakkan percambahan ilmu dalam bidang keusahawanan dan berkongsi kejayaan alumni UiTM yang memilih keusahawanan sebagai satu kerjaya.

• Menggalakkan aktiviti pelajar dalam kelab atau persatuan pelajar dalam bidang keusahawanan.

• Menganjurkan lawatan sambil belajar.

• Data aktiviti keusahawanan.

 

• Menjalankan rekrutmen

- Pelantikan Kaunselor

-Pemilihan Graduan

- Padanan Pengusaha

• Melaksanakan urusan, kawalan khidmat kaunselor & perunding muda

- Padanan Graduan

- Padanan kaunselor

- Tuntutan perjalanan kaunselor

• Melaksanakan program induksi tunas mekar, mini tunas mekar dan lawatan pengusaha

• Membantu UiTM Cawangan Pulau Pinang melahirkan graduan bercirikan Model Graduan UiTM.

• Peranan ini dimainkan menerusi dua penyampaian perkhidmatan utamanya iaitu menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada graduan serta menjalankan aktiviti tahunan graduan.

• Mengendali dan menyelaras program khidmat masyarakat.

• Mengendali, mengurus dan menyelaras program jaringan industri untuk Fakulti/Kampus Cawangan, cth : CEO Talk, Interview by Industry,Penyelidikan PPRN

• Pelaporan UCTC dan Laporan kepada BHI

• Menjalankan dan memantau serta melaporkan aktiviti bersama Alumni. Cth: Alumni Homecoming

 

Kemudahan yang disediakan oleh PJIM&A ialah tempahan:

1) Bilik Perdana 1, Aras 2 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui layari Laman Sesawang https://bsu.uitm.edu.my/ - New Space Booking 

 

   

   

 

 

 

2) Bilik Research Garden, Aras 2 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui layari Laman Sesawang https://bsu.uitm.edu.my/ - New Space Booking 

 

   

 

 

 

3) Bilik Mesyuarat RMU, Aras 3 Kompleks Perdana

- Tempahan boleh dibuat melalui layari Laman Sesawang https://bsu.uitm.edu.my/ - New Space Booking

 

    


SENARAI AKTIVITI DAN TAKWIM MESYUARAT BAHAGIAN PENYELIDIKAN, JARINGAN INDUSTRI, MASYARAKAT & ALUMNI (PJIM&A) [Klik di sini]


Laporan PENANG INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION AND DESIGN COMPETITION 2023 (PIID2023) [Klik di sini]

Laporan Tahunan PJIM&A

TAHUN
TAJUK
2021

 

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2021 

2020

 

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2020 

 
2019

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2019

2018

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2018

2017

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2017

2016

Laporan Tahunan PJIM&A Tahun 2016


Edutourism Package UiTM Cawangan Pulau Pinang    

    

 


 BIL  TAJUK BORANG MUAT TURUN/PAUTAN
 1

PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN

 •  PENDAFTARAN PENYELIDIKAN BIAYA TERUS (PBT)

 •  PENDAFTARAN GERAN (ANTARABANGSA/NASIONAL/INDUSTRI/SWASTA) 

 

[Klik di sini]

 • PENDAFTARAN HARTA TETAP & INVENTORI (TAMAT PROJEK - SEMUA GERAN  KECUALI GERAN DAFTAR SAHAJA) 
[Klik di sini]
2

BORANG TUNTUTAN DAN KEWANGAN PENYELIDIKAN

[Klik di sini]
 • BORANG BAYARAN ELAUN RA/GRA
 • JADUAL KEDATANGAN RA/GRA
[Klik di sini]
[Klik di sini]
3

SPECIAL INTEREST GROUP (SIG)

[Klik di sini]
4

JARINGAN INDUSTRI

  • CARTA ALIR SEMAKAN MoU/MoA UiTM CAWANGAN PULAU PINANG
  • TEMPLATE DOKUMEN MoU UiTM CAWANGAN PULAU PINANG
   • VERSI BAHASA MELAYU
   • VERSI BAHASA INGGERIS

LETTER OF INTENT (LoI)
[Klik di sini]
[Klik di sini]


[Klik di sini - PDF]
[Klik di sini - WORD][Klik di sini - PDF][Klik di sini - WORD]

[Klik di sini]
5

JARINGAN KOMUNITI

 •  GARIS PANDUAN JARINGAN KOMUNITI

 

[Klik di sini]

 • LAPORAN IMPAK JARINGAN KOMUNITI (PENARAFAN BINTANG) - MyRA
[Klik di sini]
6
 • PERMOHONAN YURAN PENERBITAN ARTIKEL (PYPA)
 • PERMOHONAN PENERBITAN PROSEDING BERINDEKS (PYPB)

[Klik di sini]
[Klik di sini]
7

PERMOHONAN TREK PENYELIDIKAN 

[Klik di sini]

 • CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBELIAN PERALATAN MAKMAL KE REKTOR/TIMBALAN REKTOR (PJIM&A) TUJUAN PENYELIDIKAN

[Klik di sini]
8 TEMPLATE/ FORMAT SURAT TAWARAN/LANTIKAN BAGI PROJEK PENYELIDIKAN PRIVATE/SWASTA [Klik di sini]
9 TEMPLATE/ FORMAT SURAT ARAHAN KERJA/TAWARAN/LANTIKAN BAGI KERJA-KERJA PENYELIDIKAN [Klik di sini]
10

RESEARCH ETHICS COMMITTEE

 • Guide For Applicant's
 • Flowchart of Research Ethics Approval Application (REC 1)
 • Application Form for Ethics Approval (REC 2)
 • Research Risk Classification Form (REC 3)
 • Subject Information Sheet Revised (REC 4)
 • Applicant Checklist (REC 5)
 • Monitoring of Studies (REC 6)
 • Research Project Membership Amendment Form (REC 7)
 • Project Completion Report Form (REC 8)
 • Template Cover Letter for Amendment (REC 10)
 • Application for Exemption from Ethical Review (REC 11)
 • Assent Form (REC 12)
 • Application for Extension of Research Duration (REC 13)


[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
11

BRANCH ETHICS REVIEW COMMITTEE (BERC)

 • Terms of Reference
 • Guide For Applicant's
 • Flowchart: Research Ethics Approval Application for Undergraduates or Postgraduates by Coursework Research
 • Ethics Approval Application Form for Undergraduates or Postgraduates by Coursework (F/BERC 1)
 • Participant Information Sheet (F/BERC 2)
 • Assent Form (F/BERC 3)
 • Application for Exemption from Ethical Review (F/BERC 4)
 • Applicant Checklist (F/BERC 5)


[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]

[Klik di sini]

[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
[Klik di sini]
12

PENANG INTERNATIONAL INVENTION, INOVATION AND DESIGN (PIID)

 • 2021

 • 2023

 

[Klik di sini]

[Klik di sini]

13

BULETIN USR APA HABAQ HANGPA? 

 • 2022  ISU 1

 

[Klik di sini]

14

BORANG PERMOHONAN PELAJAR LATIHAN INDUSTRI

 [Klik di sini]

Image
QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776