BAHAGIAN INFOSTRUKTUR

Image
Latar Belakang
Bahagian Infostruktur dibahagikan kepada 4 bahagian unit yang terdiri daripada  Unit Sistem Maklumat, Unit Operasi ICT, Unit Infrastruktur ICT dan Unit Pentadbiran.

Bil. Jawatan Jumlah
1. Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44) 1
2. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (FA32) 1
3. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) 13
4. Juruteknik Komputer Tertinggi (FT26) 1
 5. Juruteknik Komputer (FT19) 1
  Jumlah 17
This image for Image Layouts addon
UNIT SISTEM APLIKASI
This image for Image Layouts addon
UNIT OPERASI ICT
This image for Image Layouts addon
UNIT RANGKAIAN
This image for Image Layouts addon
UNIT PENTADBIRAN
Email UiTM (mail.uitm.edu.my)

UiTM menggunakan e-mel Google sebagai e-mel rasmi (https://mail.uitm.edu.my/) . Setiap staf UiTM diberikan satu akaun e-mel. Satu akaun e-mel juga diperuntukkan kepada setiap PTJ. Jika perlu kemudahan e-mel tambahan, sila gunakan e-mel Office 365.

Sila hubungi kami sekiranya memerlukan bantuan melalui url units.uitm.edu.my

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776