Nama

Siti Zubaidah Md Saad

Nombor Telefon (Pejabat) 

04-3822512

No.Lokasi Bilik :

Blok Akademik 4.12

Emel Rasmi    : zubaidah@uitm.edu.my
Email Alternatif : sitizubaidah_mdsaad@yahoo.com
Jawatan  : Pensyarah (DM45)
Kelayakan Akademik :
  • M.Sc. (UiTM)
  • B.Eng. (Hons)(UKM)
Kepakaran                             :
  • Semiconductor device fabrication process and characterization
Keahlian Profesional :  
Bidang Penyelidikan  :  
Profil Penyelidikan                    :

PRISMA UiTM

Research Gate

Google Scholar

Scopus

 

 

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776