JABATAN SAINS GUNAANFacebook Jabatan Sains Gunaan

SEJARAH PENUBUHAN

Kampus Sementara (1996 - 2004)

Apabila UiTM Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir, jabatan ini telah diwujudkan sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan yang diletakkan di bawah pengurusan Fakulti Kejuruteraan. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer serta disokong oleh beberapa orang pembantu makmal.

Apabila fakulti sementara ini disusun semula, beberapa fakulti telah dibangunkan seperti Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Para pensyarah di bawah Jabatan Sains Kejuruteraan telah dipecahkan mengikut bidang masing-masing di mana bidang Fizik-Kimia diletakkan di bawah Fakulti Sains Gunaan (FSG). FSG berperanan memberikan khidmat mengajar kod kimia dan fizik yang diwajibkan ke atas pelajar diploma kejuruteraan.

 

Kampus Tetap 

Dengan perpindahan kampus sementara ke kampus tetap di Permatang Pauh, serta, selaras dengan keputusan yang telah dibuat oleh kampus induk UiTM Shah Alam, Fakulti Sains Gunaan telah dikenali sebagai Jabatan Sains Gunaan sehingga sekarang kerana tidah menawarkan sebarang program diploma atau sarjana muda.

 

KOORDINATOR (SEJAK 1996)

 • Norsaadah Awang @ Md Amin (1996-1999)
 • Sarina Md Jam (1999-2003)
 • Abd Halim Abdul Hamid (2003-2008)
 • Mohd Noor Mohd Ali (2008-2010)
 • Sharaf Ahmad (2011-2013)
 • Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah (2013 – 2017)
 • Dr. Mohd Muzafa Jumidali (2017 - sekarang)
 

VISI JABATAN

Menjadikan JSG sebagai sebuah jabatan yang terbilang dalam bidang sains dan dikenali oleh masyarakat sekitar serta menjadi tempat rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

 

MISI JABATAN

Memperkukuh minat generasi muda bumiputra terhadap sains supaya menjadi professional yang berfikiran kritikal, analitikal dan inovatif berteraskan sains.

 

 1. Menanamkan minat generasi muda bumiputra terhadap sains.
 2. Menyediakan generasi muda bumiputra yang celik dan mempunyai asas yang kukuh dalam bidang sains.
 3. Menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi semasa.
 4. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur bagi pembelajaran dan pengajaran sains.
 5. Mewujudkan suasana kondusif terhadap pengajaran dan pembelajaran sains melalui penyelidikan dan pembangunan.
 6. Membangun dan memperkembangkan pengajaran dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pembanguanan.
 7. Menjadi rujukan utamaoleh mesyarakat dalam pengajaran dan pembelajaran sains.
 

 

 

Dikemaskini pada 1 September 2020.

Sila klik pada bahagian berikut untuk melihat hasil kerja pensyarah JSG.

1. Penyelidikan

2. Perundingan

3. Inovasi

4. Harta Intelek

Diploma 

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 CHM 141  CHEMISTRY FKE
 PHY 145  PHYSICS FOR ENGINEERING FKE 
 PHY 130  FUNDAMENTAL PHYSICS I FKM
 PHY 131  FUNDAMENTAL PHYSICS II FKA


Pra Diploma Sains

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 CHM 081  CHEMISTRY I  MDAB
 CHM 082   CHEMISTRY II  MDAB
 PHY 081  PHYSICS I MDAB
 PHY 082  PHYSICS II MDAB

 


Lain-lain (sumbangan perkhidmatan)

Ijazah

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 CEV 420  BASIC ENVIRONMENTAL SCIENCE  FKK 

 

Diploma

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 ENV 112  BASIC CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE  FSK
 ENV 124  ORGANIC CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE  FSK
 ENT 300   FKM, FPHP
 MEC 111  STATICS FKM
 PHD 114  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I  FF
 PHD 124  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II  FF
 UED 101  CHANGEMAKERS MIND SET FKE, FKA, FKM, FPHP, FSK, FF
 UED 102  STUDY SKILL FKE, FKA, FKM, FPHP, FSK, FF

 

Pra Diploma Perdagangan

 Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
 MAT 037  INTENSIVE MATHEMATHICS I  MDAB
 MGT 028  MOTIVASI DAN PEMBANGUNAN PERSONEL MDAB

 

Dikemaskini pada 2 Oktober 2018

Jabatan Sains Gunaan ada menyediakan kemudahan-kemudahan yang berikut:

 

1. Research Equipment Directory (RED)

Menyediakan kemudahan peralatan yang boleh dipohon untuk digunakan oleh pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.

 

2. Senarai Bahan Kimia

Menyenaraikan bahan kimia beserta Maklumat Keselamatan Bahan Kimia (SDS) untuk kegunaan pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.

GALERI AKTIVITI

Memorandum Persefahaman (MoU) UiTM - Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
Tahun 2021

Initiator: 
1. Prof Madya ChM Dr Nor Aziyah Bakhari

2. ChM Marina Mokhtar
3. Dr. Ainorkhilah Mahmood
4. Dr Nor Azlan Othman
Carta dalaman JSG 2021

 Sila klik untuk melihat aktiviti pensyarah dan kakitangan JSG.

1. Buletin JSG

2. Galeri Aktiviti (Gambar koleksi Staf JSG, Aktiviti Jabatan mengikut Tahun)
3. Konferen Antarabangsa (ICAPE, ICCESR)

4. Kolokium Sains, Teknologi dan Inovasi (KOSTI)

5. Special Interest Group (SIG)

6. Jawatankuasa Dianggotai oleh Staf JSG (Lantikan Universiti, Rektor, Koordinator)

 

 PENGGUNAAN MAKMAL JSG


BIL   KETERANGAN  BORANG 

1

 Borang Pengakuan Bertanggungjawab Penggunaan Makmal Tanpa Pengawasan  Borang 1

2

 Akujanji Penggunaan Makmal (Pelajar)  Borang 2

3

 Borang Senarai Alat Radas/ Bahan Kimia yang digunakan dalam makmal (Researcher)  Borang 3 

4

 Borang Pinjaman dan Pulangan Kunci Makmal  Borang 4

5

 Permohonan Menggunakan Makmal Kimia 3 (Researcher/ RA/ FYP)  Online Form

 

Borang No 1, 2, 3 dan 4 yang telah diisi hendaklah diserahkan kepada Pen Pegawai Sains (Pn Rahimah Abdul Rahim) di Makmal Fizik A, Tingkat 2, Kompleks Perdana.

 

LAIN-LAIN BORANG  


BIL   KETERANGAN   BORANG 

1

 Borang Penangguhan Kelas (pensyarah)  Borang 5

2

 Borang Tuntutan Rawatan Gigi (Cabut gigi sahaja)  Borang 6

3

 e-Aduan/ Cadangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JSG)  Online Form

4

 Template Laporan Aktiviti Projek Jabatan  Template 1

5

 Borang Akuan Cuti Sakit   Borang 7

 

 PAUTAN

1. Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam 

2. JSG One-Stop Centre

 

Dikemaskini pada 2 Oktober 2018 

 

PENSYARAH BIDANG KIMIA

BIL

NAMA
JAWATAN NO TEL/ EMEL BIDANG KEPAKARAN
1
Pensyarah Kanan
 04-3823357
Supramolecular Chemistry
2
Pensyarah Kanan
 04-3822639
Molecular Imprinting
3
 
Pensyarah Kanan
 04-3823379
Chemistry
4
NOR AIMI BINTI ABDUL WAHAB (ChM.) Pensyarah Kanan
 04-3822645
 noraimi108@uitm.edu.my
Analytical Chemistry
5
Pensyarah Kanan
 04-3823381
Natural product & Environmental Chemistry
6
 
Pensyarah Kanan
 04-3823357
Analytical Chemistry
7
Pensyarah Kanan
 04-3823393
Education Chemistry 

  

PENSYARAH BIDANG FIZIK
 BIL NAMA  JAWATAN  NO TEL/ EMEL  BIDANG KEPAKARAN 
1
Pensyarah Kanan
 04-3823413 
 Solar Photovoltaic System
2
Pensyarah Kanan
 04-3822578 
 Nanostructure
3
Pensyarah Kanan
 Nanomaterial
4
Pensyarah Kanan
 04-3823421 
 Nanocomposite material
5
Pensyarah Kanan
 011-5201 3223
 Semiconductor
6
Pensyarah Kanan
 04-3823439 
 Radiation Protection
7
Pensyarah Kanan
 04-3233410
 Semiconductor Material Devices
8
Pensyarah Kanan
 04 - 3822586 
 III-Nitrides, ZnO
9
Pensyarah Kanan
 04-3822643 
 Medical physics
10
Pensyarah Kanan
 04-3823383
 
11
Pensyarah Kanan
 04-3823404 
 Solid State Physics
12
Pensyarah Kanan
 Nanomaterial
13
Pensyarah Kanan
 04-3822645 
 Physics education

Note:
ChM - Certified Chemist
Ts - Professional TechnologistKakitangan Makmal

1

Nama
Telefon (pejabat)
Jawatan

 

 

RAHIMAH ABDUL RAHIM
04-3822763
Penolong Pegawai Sains

2

Nama
Telefon (pejabat)
Jawatan

 

 

ROSNI MD SALLEH
04-3823328
Penolong Pegawai Sains

3

Nama
Telefon (pejabat)
Jawatan

 

 

ATIKAH ROHANI
04-3823565
Pembantu Makmal Kanan 

 

 Dikemaskini pada 28 September 2020 

 

 

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776