Pengajian Kejuruteraan Mekanikal, Kolej Pengajian Kejuruteraan, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

Penubuhan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) di UiTMPP adalah untuk menambah bilangan pelajar bumiputera bagi memenuhi keperluan tenaga kerja kejuruteraan mekanikal di seluruh negara. Ia telah ditubuhkan selaras dengan penubuhan UiTMPP pada 16 Jun 1996 di kampus sementara dengan menggunapakai bangunan sekolah di Permatang Pasir, Pulau Pinang. Pada masa tersebut hanya terdapat dua orang staf akademik sahaja. Kumpulan pertama yang mengikuti pengajian sepenuh masa Diploma Kejuruteraan Mekanikal adalah seramai 35 orang pelajar. Pada bulan Ogos 2003, FKM telah berpindah ke kampus tetap di Permatang Pauh, Pulau Pinang. Ekoran penutupan program Diploma Kejuruteraan Mekanikal di UiTM Arau Perlis maka pada November 2003, FKM UiTMPP telah menerima kedatangan semua kakitangan dan pelajar-pelajar dari sana. Setiap tahun, FKM menerima kehadiran pelajar yang tinggi bagi memenuhi permintaan industri mekanikal terutamanya di kawasan Zon Utara.

Bermula pada 2021, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) telah dijenamakan semula melalui Pelan Strategik UiTM 2020-2025 apabila penggabungan empat fakulti kejuruteraan menjadi kolej kejuruteraan. Kini dikenali Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (PKM) UiTM Cawangan Pulau Pinang atau dalam Bahasa Inggeris (Mechanical Engineering Studies) Pulau Pinang Branch.

VISI

Menerajui bidang Kejuruteraan Mekanikal ke arah kecemerlangan global berteraskan pendidikan dan penyelidikan

MISI

Melahirkan graduan dengan asas Kejuruteraan Mekanikal yang mantap, berkemahiran analitikal, berkepimpinan, berdaya saing, kreatif, inovatif dan beretika.

PIAGAM PELANGGAN

  1. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
  2. Menyediakan graduan berkualiti yang memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan dan antarabangsa.
  3. Memastikan kurikulum disemak secara berterusan dan mengambilkira perkembangan teknologi semasa.
  4. Mengekalkan hubungan dan kerjasama dengan alumni, industri dan lain-lain Institusi Pengajian Tinggi dalam dan luar negara.
  5. Memberi perkhidmatan yang cekap dan mesra.

 

 

Carta Organisasi

PROGRAM DIPLOMA (PULAU PINANG, PASIR GUDANG & BUKIT BESI)


BIL

PROGRAM

 SYARAT KEMASUKAN

1

EM110 - DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (MOD LAMA)

Rujuk portal pengambilan pelajar

2

CEEM110 – DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (ETAC)

Rujuk portal pengambilan pelajar

 PROGRAM IJAZAH

BIL

PROGRAM

 SYARAT KEMASUKAN

1

CEEM220 – SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SHAH ALAM) (MOD LAMA)

Rujuk portal pengambilan pelajar 

2

CEEM222 – SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SHAH ALAM)

Rujuk portal pengambilan pelajar 

3

CEEM242 – SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS SHAH ALAM)

Rujuk portal pengambilan pelajar  

4

CEEM243 – SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS PULAU PINANG)

Rujuk portal pengambilan pelajar  

5

CEEM245 – SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN (KAMPUS PULAU PINANG)

Rujuk portal pengambilan pelajar

6

CEEM246 – SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (KAMPUS SHAH ALAM)

Rujuk portal pengambilan pelajar

 PROGRAM MASTER 

 BIL

PROGRAM

 SYARAT KEMASUKAN

1

CEEM703 – SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KERJA KURSUS)

Rujuk portal utama PKM UiTM

2

CEEM704 – SARJANA PENGURUSAN KEJURUTERAAN (KERJA KURSUS)

Rujuk portal utama PKM UiTM

3

CEEM705 – SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYELIDIKAN)

 Rujuk portal utama PKM UiTM

4

CEEM750 – SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYELIDIKAN)

 Rujuk portal utama PKM UiTM

 PROGRAM PHD


BIL

PROGRAM

 SYARAT KEMASUKAN

1

CEEM950 - SARJANA DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYELIDIKAN)

Rujuk portal utama PKM UiTM

PROGRAM PENGAJIAN KEJURUTERAN MEKANIKAL DI UiTM CAWANGAN PULAU PINANG

PROGRAM PhD & SARJANA

PROGRAM

DOWNLOAD

CEEM950 Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering)

[klik di sini]

CEEM750 Master of Science (Mechanical Engineering)

[klik di sini]

Link of Experts (PKM UiTM Cawangan Pulau Pinang)

[klik di sini]


PROGRAM IJAZAH

EM241 (MOD LAMA)

DOWNLOAD

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

[klik di sini]

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

[klik di sini]

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

[klik di sini]


CEEM245 (EAC)

DOWNLOAD

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

[klik di sini]

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

[klik di sini]

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

[klik di sini]


CEEM243 (ETAC)

DOWNLOAD

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

[klik di sini]

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

[klik di sini]

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

[klik di sini]

PROGRAM DIPLOMA

EM110 (MOD LAMA)

DOWNLOAD

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

[klik di sini]

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

[klik di sini]

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

[klik di sini]

 

CEEM110 (ETAC)

DOWNLOAD

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

[klik di sini]

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)

[klik di sini]

PROGRAMME OUTCOMES (PO)

[klik di sini]

Penyelidikan, Perundingan & Inovasi

Pelbagai penyelidikan, perundingan dan inovasi dijalankan oleh staf PKM UiTM Cawangan Pulau Pinang. 
Untuk informasi dan maklumat terkini berhubung perkara tersebut, sila rujuk laman sesawang Facebook dilampirkan di bawah.
Laman sesawang Facebook dilampirkan ini merupakan antara kluster penyelidikan yang rasmi didaftarkan di UiTM Cawangan Pulau Pinang.
 [ADMECH] Advanced Mechanics Special Interest Group 

[ISMaC] Intelligent and Sustainable Manufacturing Center 

[CIRAA] Creative and Innovation Research Group in Automotive and Aviation 

 

1.(Penting) Perhatian kepada semua pelajar PKM UiTM Caw Pulau Pinang sesi Oktober 2023 - Februari 2024

 
[Makluman Pelajar CEEM110 sesi OCT 2023]

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.
Perhatian kepada semua PA/Pelajar Diploma CEEM110.
1. Pendaftaran diploma CEEM110 akan bermula pada 25/9/2023

2. Makluman kepada pelajar Sem 5: Pelajar dikehendaki mengikut grouping elektif, untuk semua subjek elektif dan subjek core
GROUP BIDANG
A MEKANIK
B MANUFACT
C AUTOMOTIF
D AERO
3. Jadual untuk subjek boleh dicapai melalui link berikut:
https://isiswauitmedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/muhammadfaris_staf_uitm_edu_my/EjMWOe94_2VPtxfoDAP-vPUBnQ-wepjW_E_zFnfw7MIJPg?e=aHJZeJ

4. Informasi kursus Diploma Semester sesi OCT 2023 (Senarai group whatsapp/Telegram/Teams dan pensyarah) boleh dicapai di link berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHe2Iy9Q1dAivMyStW3-IYhLggkaJgbkWs2ukDttjj8/edit?usp=sharing
Perhatian: Maklumat di pautan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa.

5. Borang kemaskini kursus bagi kelas penuh:
https://forms.gle/robVyWCScpiLGRJb8
Borang akan dibuka pada 06/10/2023
Perhatian: Untuk kes bertindih, tidak perlu hantar permohonan, ia perlu diselesaikan oleh PA sahaja. Jika kelas penuh, minta dapat kebenaran pensyarah sebelum mengisi borang ini.
Tarikh Tutup: 13/10/2023


[Makluman pelajar CEEM243]

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wS57PvQI7UieBjxTLtfnFAvByTO6BJYhMW6U_bBONrA/edit?pli=1#gid=837024832

UNTUK MAKLUMAT DAN INFORMASI YANG LEBIH CEPAT ANTARA FKM DAN PELAJAR, SILA FOLLOW FB RASMI FKM UiTM CAW PULAU PINANG DI LINK FACEBOOK DI BAWAH

https://www.facebook.com/pkmuitmcpp

2. MyFolio Pelajar UiTM


1. Selaras dengan pelaksanaan Education 5.0@UiTM, pembangunan sistem portfolio pelajar dalam talian ini diharap dapat membantu sebagai sistem sokongan dalam pemantauan dan pelaporan hasilan pengajaran dan pembelajaran pelajar.
2. Portfolio pelajar ini boleh direkod melalui modul MyFolio, salah satu modul di dalam sistem Jobshop yang dimurnikan melalui kerjasama di antara Bahagian Hal Ehwal Akademik bersama Pusat Kerjaya dan Kaunseling, Bahagian Hal Ehwal Pelajar selaku pemilik sistem dan Pejabat Infostruktur yang membangunkan serta menyelenggara sistem tersebut.
3. Pelaksanaan akan melibatkan semua pelajar yang berstatus aktif bermula pada semester Mac 2020 dan wajib kepada pelajar baharu Diploma dan Sarjana Muda sepenuh masa bermula pada pengambilan Mac 2020 (Kelulusan MEU pada 07 / 2020 bertarikh 11 Mac 2020.
4. Semua pelajar boleh mencapai di https://jobshop.uitm.edu.my
5.Pelajar boleh mengemaskini portfolio mereka sepanjang masa bermula mereka mendaftar sebagai pelajar UiTM dan boleh mencapai dan mengemaskini makkumat terkini mereka walaupun setelah tamat pengajian, di mana pelajar boleh menggunakan akaun sistem walaupun setelah mereka bergraduat dan bergelar alumni UiTM.
6.Pelajar juga boleh mendapatkan maklumat di https://web.facebook.com/pkmuitmcpp
Maklumat berkaitan hal ehwal akademik boleh rujuk laman web rasmi HEA UiTM Cawangan Pulau Pinang [HEA]
IJAZAH SARJANA MUDA

DOWNLOAD

STUDENT HANDBOOK (EM241)

[klik di sini]

STUDENT HANDBOOK (CEEM245)

[klik di sini]

STUDENT HANDBOOK (CEEM243)

[klik di sini]

DIPLOMA

DOWNLOAD

STUDENT HANDBOOK (EM110)

[klik di sini]

STUDENT HANDBOOK (CEEM110)

[klik di sini]
Buku Peraturan Akademik Diploma dan Sarjana Muda UiTM (Pindaan 2021)

[klik di sini]


OKTOBER 2020
Team projek CSR FKM UiTM Pulau Pinang Team projek CSR Fkm UiTM Pulau Pinang membuat lawatan awal ke Persatuan Kanak-kanak Cerebral Palsy, Pulau Pinang untuk menilai dan mengenalpasti khidmat dan bantuan teknikal yang boleh disumbangkan. Beberapa masalah telah dikenalpasti dan langkah seterusnya akan menyusul. Lawatan di ketuai oleh Ts Dr Farrah Noor Ahmad bersama-sama Dr Bakri Ali,Dr Ghazirah Mustafa dan En Aminuddin Hamid.

ALUMNI

Pusat Jaringan Alumni (ANC), Pejabat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (ICAN), Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah melancarkan Platform sosial MyAlumni dan Kad Maya MyAlumni UiTM (MyAlumni UiTM Virtual Card) yang bertujuan untuk mewujudkan interaksi dan keterlibatan di antara rakan alumni UiTM seterusnya bertindak selaku kad identiti untuk para Alumni UiTM dan dilengkapi dengan pelbagai pautan seperti Profile Alumni, UiTM Giving, JobShop UiTM dan Alumni Benefits.
Jom mendaftar dengan aplikasi MyAlumni UiTM. Automatik kita semua akan mendapat MyAlumni Virtual Card.
Dilampirkan maklumat Pelan Perancangan Strategik Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanikal 2022
KETUA PUSAT PENGAJIAN

Sh Mohd Firdaus Bin Sh Abdul Nasir (Ir. Ts. Dr.)

Program

CEEM110

CEEM243

CEEM245

Ketua Program

Sharzali Bin Che Mat (Dr.)

Mahamad Hisyam Bin Mahamad Basri (Ts. Dr.)

Ahmad Faiz Bin Zubair (Ts. Dr.)

Ketua Bidang (Mekanik & Bahan)

Siti Shareeda Binti Mohd Nasir

Ghazirah Binti Mustapha @ Mustafa (Dr.)

Rosley Bin Jaafar

Ketua Bidang (Pembuatan)

Nor Suhada Binti Abdullah

Lim Teong Yeong (Dr.)

Dzullijah Binti Ibrahim

Ketua Bidang (Haba Bendalir)

Hazimi Bin Ismail

Fairosidi Bin Idrus (Dr.)

Hamid Bin Yusoff (Dr.)SENARAI PENSYARAH PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

No.

Nama

Jawatan

No. Telefon

Email

1

Abdul Rahman Bin Hemdi (Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823174

abdulrahman643@uitm.edu.my

2

Ahmad Faiz Bin Zubair (Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3822828

ahmadfaiz@uitm.edu.my

3

Ahmad Sufian Abdullah (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823155

ahmadsufian@uitm.edu.my

4

Aliff Farhan Bin Mohd Yamin

Pensyarah 

04-3822828

aliff.farhan6205@uitm.edu.my

5

Aminuddin Bin Hamid

Pensyarah 

 

 aminuddin5293@uitm.edu.my

6

Ana Syahidah Binti Mohd Rodzi

Pensyarah 

04-3823040

anasyahidah@uitm.edu.my

7

Aziurah Binti Mohd Shah

Pensyarah 

04-3823213

aziurah623@uitm.edu.my

8

Azman Bin Ahmad Bakir (Ts.)

Pensyarah 

04-3822828

azmanbakir@uitm.edu.my

9

Azmi Bin Husin (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3822828

azmih@uitm.edu.my

10

Azmi Bin Mohamed Yusof (Dr. Ing.)

Pensyarah Kanan 

04-3822515

azmi349@uitm.edu.my

11

Aznifa Mahyam Binti Zaharudin (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823194

aznifa@uitm.edu.my

12

Bakri Bin Ali(Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-382 3212

bakri071@uitm.edu.my

13

Chiang Ee Pin

Pensyarah 

04-3823196

chiang738@uitm.edu.my

14

Dzullijah Binti Ibrahim

Pensyarah Kanan 

04-3823162

dzullijah@uitm.edu.my

15

Fairosidi Bin Idrus (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823159

shidee@uitm.edu.my

16

Farrah Noor Binti Ahmad(Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823214

farra728@uitm.edu.my

17

Ghazirah Binti Mustapha @ Mustafa (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823184

ghazirah039@uitm.edu.my

18

Halim Bin Ghafar

Pensyarah 

04-3822828

halim4346@uitm.edu.my

19

Hamid Bin Yusoff (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823195

hamidyusoff@uitm.edu.my

20

Hazimi Ismail

Pensyarah 

019-2321037

hazimi0172@uitm.edu.my

21

Koay Mei Hyie (Prof. Madya Ir. Dr.)

Profesor Madya 

04-3823153

koay@uitm.edu.my

22

Lim Jiunn Hsuh (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823164

limjiunnhsuh@uitm.edu.my

23

Lim Teong Yeong (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823207

tylim527@uitm.edu.my

24

Mahamad Hisyam Bin Mahamad Basri(Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823156

mhisyam.mbasri@uitm.edu.my

25

Mahfuzah Binti Zainudin

Pensyarah 

 

 mahfuzah065@uitm.edu.my

26

Mohamad Irwan Bin Yahaya (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-382 3213

irwan352@uitm.edu.my

27

Mohd Huzaifah Bin Yusoff

Pensyarah 

04-3823189

mohdhuzaifah521@uitm.edu.my

28

Mohd Mahadzir Mohammud @ Mahmood (Prof. Madya Ts. Dr.)

Profesor Madya 

04-3823210

mahadzir399@uitm.edu.my

29

Mohd Nor Hakim Bin Hassan

Pensyarah 

04-3823198

mn.hakim@uitm.edu.my

30

Mohd Rozaiman Bin Aziz (Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823172

man@uitm.edu.my

31

Mohd Rozalee Bin Abu Hassan

Pensyarah Kanan 

04-3823158

mohdroza@uitm.edu.my

32

Muhamad Bin Othman (Ts.)

Pensyarah Kanan 

013-4268879

muhamad277@uitm.edu.my

33

Muhamad Ridzuan Bin Ariffin

Pensyarah 

 

 ridzuanarifin@uitm.edu.my

34

Muhammad Arif Bin Ab Hamid Pahmi (Ts.)

Pensyarah Kanan 

04-3823206

arif.hamid.pahmi@uitm.edu.my

35

Muhammad Faris Bin Abd Manap

Pensyarah 

 

 muhammadfaris@uitm.edu.my

36

Noor Aniza Binti Norrdin

Pensyarah 

 

 nooraniza@uitm.edu.my

37

Noor Iswadi Bin Ismail (Prof. Madya Ts. Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823180

iswadi558@uitm.edu.my

38

Nor Azirah Binti Mohd Fohimi

Pensyarah 

 

 noraz330@uitm.edu.my

39

Nor Shamimi Shaari @MD Noh

Pensyarah 

 

shamimi@uitm.edu.my

40

Nor Suhada Binti Abdullah

Pensyarah 

04-3823192

norsuhada2319@uitm.edu.my

41

Norasikin Binti Hussin

Pensyarah Kanan 

04-3823201

norasikin245@uitm.edu.my

42

Norheliena Binti Aziz

Pensyarah 

 

 norheliena@uitm.edu.my

43

Normariah Binti Che Maideen (Ir. Ts.)

Pensyarah Kanan 

04-3823161

normariah@uitm.edu.my

44

Nur Hayati Binti Mohd Yahya

Pensyarah Kanan 

04-3823160

nurhayati628@uitm.edu.my

45

Nur Kamarliah Kamardin

Pensyarah 

 

 nurkamarliah@uitm.edu.my

46

Nurul Muthmainnah Binti Mohd Noor

Pensyarah 

 

 muthmainnah@uitm.edu.my

47

Nurul Nadiah Binti Azmi

Pensyarah 

 

 nadiah85@uitm.edu.my

48

Ong Jiunn Chit (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823165

jchitong@uitm.edu.my

49

Rasdi Bin Deraman

Pensyarah Kanan 

04-3823171

rasdi925@uitm.edu.my

50

Rizal Bin Mohamed Noor

Pensyarah Kanan 

04-3823166

reezal@uitm.edu.my

51

Rohidatun Binti Mahmod @ Wahab

Pensyarah 

 

 rohidatun@uitm.edu.my

52

Rosley Bin Jaafar

Pensyarah Kanan 

04-3823179

rosley110@uitm.edu.my

53

Rosniza Binti Rabilah

Pensyarah Kanan 

04-3823040

rosniza.rabilah@uitm.edu.my

54

Rozaini Bin Othman(Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3822828

rozaini.othman@uitm.edu.my

55

Salina Binti Budin (Prof. Madya Dr.)(Ir.)

Profesor Madya 

04-3823208

salinabudin@uitm.edu.my

56

Sh Mohd Firdaus Bin Sh Abdul Nasir (Ts. Ir. Dr)

Pensyarah Kanan 

04-3823173

sh.firdaus@uitm.edu.my

57

Sharzali Bin Che Mat (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823039

sharzali.chemat@uitm.edu.my

58

Siti Mardini Binti Hashim

Pensyarah Kanan 

04-3823161

mardinih@uitm.edu.my

59

Siti Nur Amalina Binti Mohd Halidi

Pensyarah 

04-3823192

sitinur6182@uitm.edu.my

60

Siti Shareeda Binti Mohd Nasir

Pensyarah 

04-3823185

shareeda.mn@uitm.edu.my

61

Ya'akob Bin Yusof

Pensyarah 

 

 yaakob2241@uitm.edu.my

62

Yusli Bin Yaakob (Dr.)

Pensyarah Kanan 

04-3823216

yusli662@uitm.edu.mySENARAI PENOLONG PENSYARAH PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL

NO.

NAMA

JAWATAN

Email

1

Ahmad Khuzairi Bin Omar Bakri

Penolong Pensyarah Kanan 

khuzairi387@uitm.edu.my

2

Norhashidi Bin Hashim

 

Penolong Pensyarah 

hashidi443@uitm.edu.my

3

Lesairuamin Bin Leiahs

Penolong Pensyarah 

lesairuamin596@uitm.edu.my

4

Muhammad Hasyim Azhani Bin Ismail

Penolong Pensyarah 

hasyimazhani@uitm.edu.my

5

Wan Mohd Syafiq Bin Wan Seman

Penolong Pensyarah 

wansyafiq@uitm.edu.my

6

Mohd Sya'arani Bin Mohd Zikri

Penolong Pensyarah 

syaarani@uitm.edu.my

7

Mohamad Nor Faizal Bin Che Ahmad

Penolong Pensyarah 

mnfaizal.cahmad@uitm.edu.my
SENARAI PENOLONG JURUTERA PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL


BIL.

NAMA MAKMAL/BENGKEL

LOKASI/TEMPAT

PENOLONG JURUTERA MAKMAL/PIC

Email

1

Bengkel Mekanikal & Foundri (Foundry)

Blok Mekanikal, Wing A, Aras Bawah

Sazali bin Ahmad Jumli

sazali212@uitm.edu.my

2

Bengkel Penuangan Lilin

Blok Mekanikal, Wing A, Aras Bawah

Sazali bin Ahmad Jumli

sazali212@uitm.edu.my

3

Bengkel Lathe & Milling

Bangunan Baru FKM

Mohd Ridzuan bin Ramli

mohdridzuan.ramli@uitm.edu.my

4

Bengkel Pembuatan

Bangunan Baru FKM

Mohamad Sopi bin Salleh

sopisalleh@uitm.edu.my

5

Bengkel Automotif

Bangunan Baru FKM

Muhamad Naser bin Omar

muham720@uitm.edu.my

6

Bengkel Sheet Metal & Fitting

Bangunan Baru FKM

Amir Shahril bin Ishak

amirshahril@uitm.edu.my

7

Bengkel Kimpalan

Blok Mekanikal, Wing A, Aras Bawah

Tunku Noor Ikmal bin Tunku Ishak

ikmalakma@uitm.edu.my

 

8

Makmal Kawalan Komputer Berangka (CNC)

Bangunan Baru FKM

 

Zool Helmi bin Ismail

 

zool.helmy@uitm.edu.my

9

Makmal Termodinamik

Blok Mekanikal, Wing B, Aras Bawah

Shahrizam bin Johar

shahrizam.johar@uitm.edu.my

10

Makmal Kejuruteraan Industri 1

Blok Mekanikal, Wing B, Aras 2

Mohd Noor bin Mohamud

mnoor.mohamud@uitm.edu.my

11

Makmal Kejuruteraan Industri 2

Blok Mekanikal, Wing B, Aras 2

Mat Rasid bin Abas

rasid448@uitm.edu.my

12

Makmal Kekuatan Bahan

Blok Mekanikal, Wing A, Aras Bawah

Abdul Halim bin Saad

ahalim.saad@uitm.edu.my

13

Makmal Metrologi

Blok Mekanikal, Wing A,

Aras 1

Nurbaidura binti Mohmad

Nayan

nurbaidura.nayan@uitm.edu.my

14

Makmal Mekanisma & Analisa Getaran

Blok Mekanikal, Wing A, Aras 1

Wan Zubaidah binti Wan Karma

wzubaidah.wkarma@uitm.edu.my

15

Makmal Sains Bahan

Blok Mekanikal, Wing B, Aras 2

Amir Shahrul bin Ishak

amir151@uitm.edu.my

16

Makmal Kuasa Bendalir & Pneumatik

Blok Mekanikal, Wing B, Aras Bawah

Muhamad Naser bin Omar

muham720@uitm.edu.my

17

Makmal Mekanik Bendalir

Blok Mekanikal, Wing B, Aras Bawah

Rozi bin Ali

rozi.ali@uitm.edu.my

18

Makmal Teknologi Drone

Blok Mekanikal, Wing A, Aras 1

Mohd Najib Bin Ismail

mnajib.ismail@uitm.edu.my

19

Makmal Aeroangkasa

Bangunan Baru FKM

Azizan Bin Zakaria

azizan.zakaria@uitm.edu.my

QUICK LINK
 
Academic Calendar   i-Student Portal   AiMS
Intake Calendar   i-Staff Portal   eRES
Perpustakaan   FinePortal   PRIME
eAduan Fasiliti   Web SSO   UFuture
eAduan ICT   SIMS    
eMajlis   BSU    
    HR2U    
    iCress    
    Units    

 

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776