Ts. Dr. Mohd Zaki bin Mohd Yusoff

Nama

MOHD. ZAKI BIN MOHD. YUSOFF (Ts. Dr.)

Nombor Telefon (Pejabat) 

04 - 3822586

No.Lokasi Bilik :

Blok Akademik, Bilik 2.10

Emel Rasmi    : zaki7231@uitm.edu.my
Email Alternatif :  
Jawatan  : Pensyarah Kanan (DM52)
Kelayakan Akademik :
  • Ph.D, Universiti Sains Malaysia
  • M.Sc., Universiti Sains Malaysia
  • B.Appl.Sc., Universiti Sains Malaysia
Kepakaran                             :  III-Nitride materials and devices
Keahlian Profesional :
  • Malaysian Solid State Science and Technology Society (MASS)
  • Malaysia Board of Technologist (MBOT)
  • Malaysian Institute of Physics
Bidang Penyelidikan  :
  • III-Nitrides
  • ZnO
Profil Penyelidikan                    : PRISMA UITM
RESEARCH GATE
GOOGLE SCHOLAR
SCOPUS

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776