Mohd. Haris Ridzuan Ooi bin Abdullah

Nama

MOHD. HARIS RIDZUAN OOI BIN ABDULLAH

Nombor Telefon (Pejabat) 

 04-3823439

No.Lokasi Bilik :

Kompleks Perdana, Bilik 5.3

Emel Rasmi    : ooiaikseng@uitm.edu.my
Email Alternatif :  
Jawatan  : Pensyarah Kanan (DM52)
Kelayakan Akademik :
  • M.Sc. (Physics), UKM, 2002
  • B.Sc.(Hon.) in Physics, UKM, 2000
Kepakaran                             : Radiation dosimetry
Keahlian Profesional : Malaysian Association of Medical Physics (MAMP)
Bidang Penyelidikan  :
  • Medical Radiation Physics
  • Agrophysics
Profil Penyelidikan                    : PRISMA UITM
RESEARCH GATE
GOOGLE SCHOLAR
SCOPUS

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776