PENTADBIRAN

Tingkat 8, Kompleks Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No Tel: 04-3822852/2856
No Fax: 04-382 2853

Website

PEJABAT BENDAHARI

Tingkat 2, Kompleks Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No. Tel.:  04-382 2731
No. Faks:  04-382 2724

Website

HAL EHWAL AKADEMIK

Tingkat 2, Komplek Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No. Tel   :  04-382 2826
No. Faks :  04-382 2812

Website

PERPUSTAKAAN

Perpustakaan Tun Abdul Razak
Universiti Teknologi MARA 
Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

No. Tel:  04-382 2733
No. Faks:  

Website

HAL EHWAL PELAJAR

Tingkat 8, Kompleks Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

No. Tel.:  04-382 2844/2836/2841
No. Faks:  04-382 2848

Website

PENGURUSAN FASILITI

Bahagian Pengurusan Fasiliti
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No Telefon : 04-382 3000
No Faks     : 04-382 3004

Website

JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

Tingkat 3, Kompleks Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No. Tel.:  04-382 2912
No. Faks:  04-382 2913

Website

INFOSTRUKTUR

Tingkat 2, Kompleks Perdana
UiTM Cawangan Pulau Pinang
Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang

No Telefon: 04-382 2760
No Fax: 04-382 2753

Website

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776