Nama

Sharifah Saliha Syed Bahrom

Nombor Telefon (Pejabat) 

04-3823405

No.Lokasi Bilik :

Blok Perdana 4.98

Emel Rasmi    : saliha642@uitm.edu.my
Email Alternatif : shsaliha@yahoo.com
Jawatan  : Pensyarah (DM45)
Kelayakan Akademik :  
Kepakaran                             :  
Keahlian Profesional :  
Bidang Penyelidikan  :  
Profil Penyelidikan                    :

PRISMA UiTM

Research Gate

Google Scholar

Scopus

 

 

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776