Pindaan Proses Permohonan Geran Komputer

Adalah dimaklumkan mulai Januari 2021, proses permohonan Geran Perkakasan ICT adalah seperti berikut:

Carta alir proses permohonan Geran Perkakasan ICT melalui sistem UnITS boleh didapati di laman web PPII iaitu https://ppii.uitm.edu.my/images/faq/Carta_Alir_Geran_2021.pdf

Sebarang aduan berkaitan sila ke Aduan ICT (https://units.uitm.edu.my/).

 

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776