Geran Perkakasan ICT mula diperkenalkan pada tahun 2014 dengan geran bernilai RM 1500.00 , dengan tempoh 4 tahun (sah sehingga Januari 2017). Pada tahun 2017 dan seterusnya, dengan menggunakan Pekeliling ICT Bil 01 Tahun 2017 (dibatalkan), nilai geran telah dinaikkan ke RM 2000.00 dengan tempoh 5 tahun. Pekeliling ICT BIL 01/2019 : Pembelian Perkakasan ICt Secara Geran Universiti Teknologi Mara (UiTM) menjelaskan pindaan dasar sedia ada.

Mulai 15 Januari 2018, permohonan Geran Komputer perlu dibuat melalui sistem UnITS (University IT Services) bagi menggantikan permohonan secara manual sebelum ini. Link untuk memohon adalah – https://units.uitm.edu.my

Bermula Januari 2019, proses pembelian perkakasan ICT geran adalah secara 'Beli Dahulu, Tuntut Kemudian'.

Aduan boleh dibuat dalam Sistem Aduan ICT : https://units.uitm.edu.my

Today

Users  
Sessions  
Pageviews  

*Data source: Google Analytics

Universiti Teknologi MARA(UiTM)
Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Pulau Pinang

General Inquiry:
Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

Website Inquiry:
korporatpenang@uitm.edu.my

Tel: +6 (04) 382 2888/3598
Faks: +6 (04) 382 2776