Nama

  Sharifah Saliha Syed Bahrom

  Nombor Telefon (Pejabat) 

  04-3823405

  No.Lokasi Bilik :

  Blok Perdana 4.98

  Emel Rasmi    : saliha642@uitm.edu.my
  Email Alternatif : shsaliha@yahoo.com
  Jawatan  : Pensyarah (DM45)
  Kelayakan Akademik :  
  Kepakaran                             :  
  Keahlian Profesional :  
  Bidang Penyelidikan  :  
  Profil Penyelidikan                    :

  PRISMA UiTM

  Research Gate

  Google Scholar

  Scopus

   

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776