Fakulti Kejuruteraan Elektrik

  Universiti Teknologi MARA adalah institusi pengajian tinggi yang menawarkan program profesional yang mengintegrasikan sains, industri dan teknologi. Semasa penubuhannya pada tahun 1968, Fakulti Kejuruteraan Elektrik merupakan salah satu jabatan di Universiti Teknologi MARA.

  Jabatan ini bermula dengan menawarkan Diploma Lanjutan dalam Kejuruteraan Elektrik dan diikuti oleh Diploma Kejuruteraan Elektrik pada tahun 1976. Pada bulan Ogos 1976, Jabatan Kejuruteraan Elektrik telah dinaikan taraf kepada Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan program diploma lanjutan telah dinamakan semula sebagai Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kepujian). Apabila UiTM memperolehi status universiti pada bulan Oktober 1996 (sebelum ini dikenali sebagai ITM), fakulti mula menawarkan program pascasiswazah; Ijazah Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Msc.) secara penyelidikan dan Doktor Falsafah dalam Kejuruteraan Elektrik (Phd) secara penyelidikan.

  Terdapat lima bidang utama di Fakulti Kejuruteraan Elektrik Kampus Pulau Pinang untuk semua peringkat pengajian. Bidang yang ditawarkan ialah: Kuasa, Electronik, Komputer, Komunikasi and Kawalan.

    

  Visi

  Untuk menjadi fakulti yang terkenal berdasarkan kecemerlangan akademik ke arah kepimpinan dan merealisasikan visi negara untuk menjadi dinamik, progresif dan global di dalam bidang Kejuruteraan Elektrik melalui program bertaraf dunia yang ditawarkan oleh fakulti untuk menghasilkan jurutera elektrik yang berdaya saing, global dan beretika.  


  Misi

  Untuk memartabatkan dan meningkat tahap intelektual negara di dalam bidang profesion kejuruteraan elektrik yang mengasimilasikan di antara nilai kerohanian dan nilai murni melalui pemindahan pengetahuan, kerja penyelidikan dan khidmat masyarakat berdasarkan nilai moral dan etika professional seorang jurutera di dalam bidang elektrik. 

  Objektif


  FKE  telah memformulasikan matlamat dan halatuju strategik yang selari dengan UiTM Cawangan Pulau Pinang iaitu:


  a) Menyediakan program akademik yang berkualiti dan inovatif serta kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik kepada pelajar.
  b) Memberikan penekanan yang tinggi terhadap penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersilan.
  c) Menjadi sebuah fakulti yang cemerlang dalam menyediakan infrastruktur dan infostruktur bagi menyokong proses pembelajaran, pengajaran, penyelidikan, pembangunan, perundingan dan pengkomersilan.
  d) Memperkasakan program pembangunan modal insan sebagai alat menerapkan nilai-nilai murni di kalangan warga fakulti serta memberi sokongan kepada kakitangan akademik dan pentadbiran dari segi kerjaya (career development).
  e) Membantu aspirasi kampus dalam menjana kewangan sendiri melalui beberapa inisiatif program.

   

   

   Jumlah Staf Fakulti Kejuruteraan Elektrik Kampus Permatang Pauh

   Jawatan Prof. Madya Pensyarah Kanan Pensyarah Pen. Pensyarah Pen. Jurutera Jumlah
   Bilangan 5 66 28 3 17 119

   

  PENYELIDIKAN

   

  Terdapat pelbagai penyelidikan yang dijalankan di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan aktiviti penyelidikan ini terus berkembang. ‘Special Interest Group’ (SIG) dan ‘Research Interest Group’ (RIG) ditubuhkan bagi memberi laluan kepada penyarah untuk menjalankan aktiviti penyelidikan.

   

  Senarai SIG & RIG FKE UiTMCPP

   

  SIG

  Antenna and Microwave Research Group (AMRG)

  Renewable Energy and Energy Management Research Group (REM)

  Advance Control Systems and Computing Research Group (ACSCRG)

  Materials and Electronics Research Group(MERG)

  Embedded System and Intelligent Computing (ESIC)

  Research Intervention For Dyslexia: Learning & Technology (RIDyLT)

   

  RIG

  Research Interest Group (RIG (EK-Tier 5))

  Advanced Rehabilitation Engineering in Diagnostic and Monitoring Research Group (AREDiM)

   


   

  PERUNDINGAN

   

  BIL TAJUK KETUA PERUNDINGAN  AHLI PERUNDINGAN TAHUN
   1 BENGKEL PROFESIONAL DEBUG IN ENGINEERING CAMP IR ABDUL MALEK SAIDINA OMAR ENCIK ADI IZHAR CHE ANI, ENCIK MOHD IKMAL FITRI, DR. ROZAN BOUDVILLE, PM DR. ZAKARIA HUSSAIN, SAIFUL ZAIMY YAHAYA, DR. MOHAMAD FAIZAL ABD RAHMAN APR 2019
  2 ANALISA SAMPLE: CURRENT-VOLTAGE (I-V) USM (01/2019) DR. ROSFARIZA RADZALI DR. ALHAN FARHANAH ABD RAHIM APR 2019
  3 TRAINING ON CIRCUIT THEORY FOR ELECTRONIC DEBUG DR. SAIFUL ZAIMY YAHAYA ENCIK ADI IZHAR CHE ANI, DR. MOHAMAD FAIZAL ABD RAHMAN, ENCIK MUHAMMAD FARRIS KHYASUDEEN JUL 2019
  4 TRAINING ON TESTING METHOD AND PROCEDURE FOR ELECTRONIC DEBUG DR. SAIFUL ZAIMY YAHAYA ENCIK ADI IZHAR CHE ANI, DR. MOHAMAD FAIZAL ABD RAHMAN, ENCIK MUHAMMAD FARRIS KHYASUDEEN  JUL 2019
  5 CONTRACT FOR SEVRVICE AS ASSOCIATE CONSULTANT FOR 50MW KUALA KETIL SOLAR POWER PLANT UNTUK SETEMBER 2019 DR. MOHD NAJIB MOHD HUSSAIN TIADA OCT 2019
  6 KURSUS JANGKA PENDEK INDUSTRI EQUIPMENT INSTALLATION (SMT) DR. SAMSUL SETUMIN MOHD IKMAL FITRI, ADI IZHAR CHE ANI, DR. SUBRI MOHD TAHIR, MOHD SUHAIMI SULAIMAN NOV 2019
  7 TRAINING FLEXTRONIC ACTUATORS & APPLICATIONS ENCIK ADI IZHAR CHE ANI DR. MOHD SUBRI TAHIR, MOHD IKMAL FITRI MARUZUKI, DR. SAMSUL SETUMIN, MOHD SUHAIMI BIN SULAIMAN, MOHD. FIRDAUS ABDULLAH JAN 2020

  Ketua Pusat Pengajian
  Prof. Madya Ts. Ir. Dr. Zainal Hisham Che Soh

  Ketua Program Ijazah
  Dr. Saiful Zaimy Yahaya

  Ketua Program Diploma
  Prof. Madya Ir. Dr. Irni Hamiza Hamzah

  Ketua Bidang Kuasa
  Siti Solehah Md Ramli

  Ketua Bidang Elektronik
  Ts. Ir. Dr. Samsul Setumin

  Ketua Bidang Komputer
  Dr. Intan Rahayu Ibrahim

  Ketua Bidang Komunikasi
  Dr. Samihah Abdullah

  Ketua Bidang Sistem
  Rohaiza Baharudin (Ts.)

   

   

  BIDANG KUASA

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Abdul Malek B Saidina Omar (Ir. Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.104 amalek218@uitm.edu.my
  2  Ahmad Asri Abd Samat (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 7.29  ahmadasri759@uitm.edu.my 
  3  Aimi Idzwan Tajudin (Ir.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 0.44 aimi.idzwan@uitm.edu.my 
  4  Anuar Mohamad@Ahmad (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 7.28 anuarmoh@uitm.edu.my 
  5  Kamarulazhar Daud (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 2.11   kamarul395@uitm.edu.my 
  6  Mohamad Adha Mohamad Idin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52   Latihan Industri  mohamadadha685@uitm.edu.my 
  7  Mohd Affandi Shafie (Ts.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 1.18   mohdaffandi370@uitm.edu.my 
  8  Mohd Najib Mohd Hussain (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 3.9  najibmh@uitm.edu.my 
  9  Noor Azila Ismail (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.39  noorazila687@uitm.edu.my 
  10  Nor Adni Mat Leh Pensyarah Kanan DM52    Blok Akademik 4.10  noradni@uitm.edu.my 
  11  Nur Atharah Kamarzaman Pensyarah Kanan DM52    Blok Akademik 4.12  atharah8155@uitm.edu.my 
  12  Nur Darina Ahmad Pensyarah DM45   Latihan Industri  nurdarina9183@uitm.edu.my 
  13  Nurlida Ismail Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 4.83  nurlida@uitm.edu.my 
  14  Nurul Huda Ishak (Ts.) Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 5.31  nurulhuda258@uitm.edu.my 
  15  Rosheila Darus (Dr.) Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 4.43  roshe678@uitm.edu.my 
  16  Saiful Firdaus Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 0.44  saiful541@uitm.edu.my 
  17  Saodah Omar (Dr.) Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 4.05  saodah004@uitm.edu.my 
  18  Siti Salwa Mat Isa Pensyarah DM45   Blok Perdana 4.67  salwaisa@uitm.edu.my 
  19  Siti Sarah Bt Mat Isa Pensyarah DM45   Blok Perdana 4.11  sitisarah6195@uitm.edu.my 
  20  Siti Solehah Md Ramli Pensyarah Kanan DM52    Blok Perdana 4.42  solehahramli@uitm.edu.my 
  21  Wan Salha Saidon Pensyarah Muda DM41   Blok Perdana 4.30  wansalha@uitm.edu.my 

   

   

  BIDANG ELEKTRONIK

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Aida Zulia Zulhanip Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.30 aidazulia83@uitm.edu.my
  2  Alhan Farhanah Abd Rahim (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 3.2 alhan570@uitm.edu.my
  3  Anith Nuraini Abd Rashid (Ts) Pensyarah DM45  Cuti Belajar anith7657@uitm.edu.my
  4  Asmalia Zanal (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.28 asmalia978@uitm.edu.my
  5  Emilia Noorsal (Dr.-Ing) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 4.49 emilia.noorsal@uitm.edu.my
  6  Irni Hamiza Hamzah (Prof. Madya Ir. Dr.) Professor Madya DM54   Blok Akademik 3.20 irnihami@uitm.edu.my
  7  Linda Mohd Kasim (Ts.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.38 linda@uitm.edu.my
  8  Lyly Nyl Ismail (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.74 lylynyl814@uitm.edu.my
  9  Mohaiyedin Idris Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 5.14 mohaiyedin5055@uitm.edu.my
  10  Mohammad Nizam Ibrahim (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.34 mnizam@uitm.edu.my
  11  Mohd Hanapiah Abdullah (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 3.24 hanapiah801@uitm.edu.my
  12  Mohd Hussaini Abbas (Ts.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.92 hussaini.abas@uitm.edu.my
  13  Musa Mohamed Zahidi (Haji. Ts. Ir.) Pensyarah Kanan DM52   Cuti Belajar musa_zahidi59@uitm.edu.my
  14  Nazirah Mohamat Kasim (Ts) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 2.23 nazirah261@uitm.edu.my
  15  Nor Fadzilah Mokhtar Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.37 norfadzilah105@uitm.edu.my
  16  Nor Shahanim Mohamad Hadis (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 7.30 norsh713@uitm.edu.my
  17  Norsabrina Sihab Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.27 norsabrina@uitm.edu.my
  18  Nur Sa'adah Muhammad Sauki Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.12 saadah1537@uitm.edu.my
  19  Rosfariza Radzali (Hjh. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 3.10 rosfariza074@uitm.edu.my
  20  Samsul Setumin (Ts. Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.83 samsuls@uitm.edu.my
  21  Shahilah Nordin Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.67 shahilah879@uitm.edu.my
  22  Sharifah Saliha Syed Bahrom Pensyarah DM45  Blok Perdana 4.98 saliha642@uitm.edu.my
  23  Siti Zubaidah Md Saad Pensyarah DM45  Blok Akademik 4.12 zubaidah@uitm.edu.my
  24  Yusnita Mohd Ali (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 2.16 yusnita082@uitm.edu.my

   

   

  BIDANG KOMPUTER

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Abdul Rahim Ahmad (Hj.) Pensyarah DM41  Blok Perdana 4.104 arahima@uitm.edu.my
  2  Ahmad Puad Ismail (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 2.7 ahmadpuad127@uitm.edu.my
  3  Aini Hafizah Mohd Saod Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 4.17 aini.hafizah@uitm.edu.my
  4  Azizah Ahmad Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.34 azizah146@uitm.edu.my
  5  Fadzil Dato' Ahmad (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 3.40 fadzilahmad@uitm.edu.my 
  6  Faridah Abdul Razak Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.12 faridah805@uitm.edu.my
  7  Intan Rahayu Ibrahim (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 4.90 intan121@ppinang.uitm.edu.my
  8  Mahizan Ab.Manan Penolong Pensyarah DM29  Blok Perdana 4.102 mahizan.manan@uitm.edu.my
  9  Mohd Daud bin Alang Hassan Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 3.10 mohddaud106@uitm.edu.my
  10  Mohd Ikmal Fitri Marzuki Pensyarah DM45  Blok Akademik 2.17 ikmalf@uitm.edu.my
  11  Muhammad Farris Khyasudeen Pensyarah DM45  Cuti belajar farris4317@uitm.edu.my
  12  Nur Athiqah Haron Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 4.17 nurathiqah742@uitm.edu.my
  13  Saiful Fadzli Salian Pensyarah DM45  Blok Perdana 7.18 saifu598@uitm.edu.my
  14  Shabinar Abd Hamid (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 2.14  shabinar@uitm.edu.my
  15  Siti Azura Ramlan Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 7.28 sitiazura@uitm.edu.my
  16  Zainal Hisham Che Soh (Prof. Madya Ir. Ts. Dr.) Professor Madya DM54  Blok Akademik 4.32 zainal872@uitm.edu.my

   

   

  BIDANG KOMUNIKASI

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Ahmad Rashidy Razali (Prof.Madya. Ir. Dr.) Prof. Madya DM54  Blok Akademik 2.18  ahmad073@uitm.edu.my
  2  Aiza Mahyuni Mozi Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 2.6 aiza_mahyuni@uitm.edu.my 
  3  Ali Othman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 3.22 aliman@uitm.edu.my
  4  Amirudin Ibrahim Pensyarah DM45  Blok Perdana 4.87 amirudin4854@uitm.edu.my
  5  Aslina Abu Bakar (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 3.30 aslina060@uitm.edu.my
  6  Azwati Azmin Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 5.33 azwati3025@uitm.edu.my
  7  Dayang Suhaida Awang Damit Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.11 dayang671@uitm.edu.my
  8  Hasnain Abdullah@Idris (Hj. Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 5.09 hasnain@uitm.edu.my
  9  Ida Rahayu Mohamed Nordin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.88 idarahayu660@uitm.edu.my
  10  Juliana Md.Sharif (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.28 juliana394@uitm.edu.my 
  11  Mohd Khairill Nizam Mohd Fazil Penolong Pensyarah DM29  Blok Perdana 1.53 khairill144@uitm.edu.my
  12  Najwa Mohd Faudzi Pensyarah DM45  Blok Akademik 4.53 najwafaudzi@uitm.edu.my
  13  Norhayati Mohamad Noor (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.51 hayati005@uitm.edu.my
  14  Normasni Ad Fauzi Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.43 normasni057@uitm.edu.my
  15  Roslan Seman Pensyarah DM45  Blok Akademik 4.33 rosem@uitm.edu.my
  16  Samihah Abdullah (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 4.42  samihah.abdullah@uitm.edu.my
  17  Zafirah Binti Faiza Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 5.31 zafirah0250@uitm.edu.my

   

   

  BIDANG SISTEM

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Adi Izhar Che Ani (Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.87 adiizhar@uitm.edu.my
  2  Afaf Rozan Mohd Radzol (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 7.31 afafrozan944@uitm.edu.my
  3  Anis Diyana Rosli Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.37 anis.diyana@uitm.edu.my
  4  Belinda Chong Chiew Meng (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 4.42  belinda.chong@uitm.edu.my
  5  Iza Sazanita Isa (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.05 izasazanita@uitm.edu.my
  6  Khairul Azman Ahmad (Ir. Ts.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 4.10 azman062@uitm.edu.my
  7  Mohamad Faizal Abd Rahman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.07 faizal635@uitm.edu.my
  8  Mohd Firdaus Abdullah (Ir.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 7.17 f.abdullah@uitm.edu.my
  9  Mohd Suhaimi Sulaiman (Ts. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.75 shemi@uitm.edu.my
  10  Muhammad Khusairi Osman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.09 khusairi@uitm.edu.my
  11  Noor Fadzilah Razali (Ts.) Pensyarah DM45   Blok Perdana 4.42 fadzilah708@uitm.edu.my
  12  Nor Azlan Othman (Dr.) Pensyarah Kanan DM52  Blok Perdana 7.33 azlan253@uitm.edu.my
  13  Nor Salwa Damanhuri (Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 4.51 norsalwa071@uitm.edu.my
  14  Norhazimi Hamzah (Ts. Ir. Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.83 norhazimi880@uitm.edu.my
  15  Rizal Mat Jusoh Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.75 rizal505@uitm.edu.my
  16  Rohaiza Baharudin (Ts.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.88 rohaiza684@uitm.edu.my
  17  Rozan Boudville (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Perdana 4.105 rozan259@uitm.edu.my
  18  Saiful Zaimy Yahaya (Dr.) Pensyarah Kanan DM52   Blok Akademik 4.37 saiful053@uitm.edu.my
  19  Sarah Addyani Shamsuddin Pensyarah DM45  Blok Perdana 4.34 sarah.addyani@uitm.edu.my
  20 Siti Noraini Sulaiman (Prof.Madya. Ts. Ir. Dr.) Prof.Madya DM54  Blok Akademik 1.19 sitinoraini@uitm.edu.my
  21  Siti Saffura Sharipuddin Penolong Pensyarah DM29  Blok Perdana 4.102 sitis225@uitm.edu.my
  22  Zakaria Hussain (Prof.Madya. Ir. Dr.) Prof.Madya DM54  Blok Perdana 4.08 zakaria183@uitm.edu.my
  23  Zuraida Muhammad (Dr.) Pensyarah Kanan DM51  Blok Akademik 2.14 zuraida321@uitm.edu.my
  24  Zuraidi Saad Pensyarah Kanan DM52  Blok Akademik 4.31 zuraidi570@uitm.edu.my

   

   

  STAFF SOKONGAN

  No. Nama Jawatan No. Bilik Email
  1  Marieah Omar Penolong Jurutera (Komputer)  Blok Perdana 2.14 marieah186@uitm.edu.my
  2  Mohamad Sarih Daud Penolong Jurutera (Kuasa)  Blok Perdana 0.53 mohamadsarih157@uitm.edu.my
  3  Mohamad Soufee Ismail Penolong Jurutera (Komunikasi)  Blok Perdana 2.05 moham195@uitm.edu.my
  4  Mohammad Taufiq Marzukhi Penolong Jurutera (Sistem)  Blok Perdana 1.46 moham197@uitm.edu.my
  5  Mohd Adnan Omar Penolong Jurutera (Sistem)  Blok Perdana 2.59 adnan.omar@uitm.edu.my
  6  Mohd Hafeez bin Abu Hassan Penolong Jurutera (Kuasa)  Blok Perdana 0.45 mohdhafeez81@uitm.edu.my 
  7  Mohd Hafidz bin Mohd Noor Penolong Jurutera (Elektronik)   Blok Perdana 1.56 hafidz284@uitm.edu.my
  8  Mohd Nadzir Mamat Penolong Jurutera (Elektronik)   Blok Perdana 1.49 nadzir116@uitm.edu.my
  9  Mohd Razman Desa Penolong Jurutera (Kuasa)  Blok Perdana 0.41 razman125@uitm.edu.my
  10  Mohd Sobri Said Penolong Jurutera (Komunikasi)  Blok Perdana 2.06 sobri.said@uitm.edu.my
  11  Mohd Syarafi Abdul Rajab Penolong Jurutera (Elektronik)   Blok Perdana 2.13 syarafi839@uitm.edu.my
  12  Muhammad Zakwan Sa'ad Penolong Jurutera (Elektronik)   Blok Perdana 2.10 zakwan@uitm.edu.my
  13  Nadhar Omar Penolong Jurutera (Elektronik)  Blok Perdana 0.51 nadhar_omar@uitm.edu.my
  14  Nor Hazllim Hussin Penolong Jurutera (Komputer)  Blok Perdana 2.15 hazllim648@uitm.edu.my
  15  Nor Nasir Md Amin Penolong Jurutera (Elektronik)   Blok Perdana 1.44 nasir657@uitm.edu.my
  16  Nursyazwani Mohamad Affandi Penolong Jurutera (Komunikasi)  Blok Perdana 2.62 nursyazwani097@uitm.edu.my
  17  Zaliza Karia Penolong Jurutera (Kuasa)  Blok Perdana 0.47 zaliza193@uitm.edu.my

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776