Nama

  Sarah Addyani Shamsuddin

  Nombor Telefon (Pejabat) 

  04-3823360

  No.Lokasi Bilik :

  Blok Perdana 4.34

  Emel Rasmi    : sarah.addyani@uitm.edu.my
  Email Alternatif : sarah.addyani@gmail.com
  Jawatan  : Pensyarah (DM45)
  Kelayakan Akademik :

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2014
  MSc. In Electrical Engineering

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 2011 
  B.Eng. (Honors) Electrical Engineering

  Kepakaran                             : Biomedical Engineering
  Keahlian Profesional :
  Board of Engineers Malaysia (BEM) 
  Bidang Penyelidikan  :
  • FRGS. Grant-RM 128000 Dielectric Reflectivity Characteristics of Multiple Biomass Multiple Layer Microwave Absorber. (2014-2016)
  Profil Penyelidikan                    :

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776