Nama

  Yusnita Mohd Ali (Dr.)

  Nombor Telefon (Pejabat) 

  04-3822631

  No.Lokasi Bilik :

  Blok Akademik BA 2.16

  Emel Rasmi    : yusnita082@uitm.edu.my
  Email Alternatif : yusnita082@gmail.com
  Jawatan  : Pensyarah Kanan (DM52)
  Kelayakan Akademik :

  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS UNIMAP

  Ph.D. (UniMAP, Malaysia)

  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  M.Sc. (USM)

  UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 

  B.Eng. (Hons)(USM)

  Kepakaran                             :
  • Speech Analysis
  • Pattern Recognition
  • Artificial Intelligence
  Keahlian Profesional :
  Board of Engineers Malaysia (BEM)
  Institute of Engineers Malaysia (IEM)
  Bidang Penyelidikan  :  
  Profil Penyelidikan                    :

  PRISMA UiTM

  Research Gate

  Google Scholar

  Scopus 38362639600

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776