JABATAN SAINS GUNAAN  Facebook Jabatan Sains Gunaan

  SEJARAH PENUBUHAN

  Kampus Sementara (1996 - 2004)

  Apabila UiTM Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 1996 di kampus sementara di Permatang Pasir, jabatan ini telah diwujudkan sebagai Jabatan Sains Kejuruteraan yang diletakkan di bawah pengurusan Fakulti Kejuruteraan. Kakitangan di jabatan ini terdiri daripada pensyarah dalam bidang fizik, kimia, matematik dan sains komputer serta disokong oleh beberapa orang pembantu makmal.

  Apabila fakulti sementara ini disusun semula, beberapa fakulti telah dibangunkan seperti Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Para pensyarah di bawah Jabatan Sains Kejuruteraan telah dipecahkan mengikut bidang masing-masing di mana bidang Fizik-Kimia diletakkan di bawah Fakulti Sains Gunaan (FSG). FSG berperanan memberikan khidmat mengajar kod kimia dan fizik yang diwajibkan ke atas pelajar diploma kejuruteraan.

   

  Kampus Tetap 

  Dengan perpindahan kampus sementara ke kampus tetap di Permatang Pauh, serta, selaras dengan keputusan yang telah dibuat oleh kampus induk UiTM Shah Alam, Fakulti Sains Gunaan telah dikenali sebagai Jabatan Sains Gunaan sehingga sekarang kerana tidah menawarkan sebarang program diploma atau sarjana muda.

   

  KOORDINATOR (SEJAK 1996)

  • Norsaadah Awang @ Md Amin (1996-1999)
  • Sarina Md Jam (1999-2003)
  • Abd Halim Abdul Hamid (2003-2008)
  • Mohd Noor Mohd Ali (2008-2010)
  • Sharaf Ahmad (2011-2013)
  • Mohd Haris Ridzuan Ooi Abdullah (2013 – 2017)
  • Dr. Mohd Muzafa Jumidali (2017 - sekarang)
   

  VISI JABATAN

  Menjadikan JSG sebagai sebuah jabatan yang terbilang dalam bidang sains dan dikenali oleh masyarakat sekitar serta menjadi tempat rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

   

  MISI JABATAN

  Memperkukuh minat generasi muda bumiputra terhadap sains supaya menjadi professional yang berfikiran kritikal, analitikal dan inovatif berteraskan sains.

   

  1. Menanamkan minat generasi muda bumiputra terhadap sains.
  2. Menyediakan generasi muda bumiputra yang celik dan mempunyai asas yang kukuh dalam bidang sains.
  3. Menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran sains yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi semasa.
  4. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur bagi pembelajaran dan pengajaran sains.
  5. Mewujudkan suasana kondusif terhadap pengajaran dan pembelajaran sains melalui penyelidikan dan pembangunan.
  6. Membangun dan memperkembangkan pengajaran dan pembelajaran melalui penyelidikan dan pembanguanan.
  7. Menjadi rujukan utamaoleh mesyarakat dalam pengajaran dan pembelajaran sains.
   

   

   

  Dikemaskini pada 1 September 2020.

  Sila klik pada bahagian berikut untuk melihat hasil kerja pensyarah JSG.

  1. Penyelidikan

  2. Perundingan

  3. Inovasi

  4. Harta Intelek

  Diploma 

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CHM 141  CHEMISTRY FKE
   PHY 145  PHYSICS FOR ENGINEERING FKE 
   PHY 130  FUNDAMENTAL PHYSICS I FKM
   PHY 131  FUNDAMENTAL PHYSICS II FKA


  Pra Diploma Sains

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CHM 081  CHEMISTRY I  MDAB
   CHM 082   CHEMISTRY II  MDAB
   PHY 081  PHYSICS I MDAB
   PHY 082  PHYSICS II MDAB

   


  Lain-lain (sumbangan perkhidmatan)

  Ijazah

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   CEV 420  BASIC ENVIRONMENTAL SCIENCE  FKK 

   

  Diploma

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   ENV 112  BASIC CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE  FSK
   ENV 124  ORGANIC CHEMISTRY FOR ENVIRONMENTAL SCIENCE  FSK
   ENT 300   FKM, FPHP
   MEC 111  STATICS FKM
   PHD 114  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY I  FF
   PHD 124  PHARMACEUTICAL CHEMISTRY II  FF
   UED 101  CHANGEMAKERS MIND SET FKE, FKA, FKM, FPHP, FSK, FF
   UED 102  STUDY SKILL FKE, FKA, FKM, FPHP, FSK, FF

   

  Pra Diploma Perdagangan

   Kod Kursus  Nama Kursus  Fakulti
   MAT 037  INTENSIVE MATHEMATHICS I  MDAB
   MGT 028  MOTIVASI DAN PEMBANGUNAN PERSONEL MDAB

   

  Dikemaskini pada 2 Oktober 2018

  Jabatan Sains Gunaan ada menyediakan kemudahan-kemudahan yang berikut:

   

  1. Research Equipment Directory (RED)

  Menyediakan kemudahan peralatan yang boleh dipohon untuk digunakan oleh pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.

   

  2. Senarai Bahan Kimia

  Menyenaraikan bahan kimia beserta Maklumat Keselamatan Bahan Kimia (SDS) untuk kegunaan pensyarah dan pelajar UiTM Cawangan Pulau Pinang.

  GALERI AKTIVITI

  Memorandum Persefahaman (MoU) UiTM - Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
  Tahun 2021

  Initiator: 
  1. Prof Madya ChM Dr Nor Aziyah Bakhari

  2. ChM Marina Mokhtar
  3. Dr. Ainorkhilah Mahmood
  4. Dr Nor Azlan Othman
  Carta dalaman JSG 2021

   Sila klik untuk melihat aktiviti pensyarah dan kakitangan JSG.

  1. Buletin JSG

  2. Galeri Aktiviti (Gambar koleksi Staf JSG, Aktiviti Jabatan mengikut Tahun)
  3. Konferen Antarabangsa (ICAPE, ICCESR)

  4. Kolokium Sains, Teknologi dan Inovasi (KOSTI)

  5. Special Interest Group (SIG)

  6. Jawatankuasa Dianggotai oleh Staf JSG (Lantikan Universiti, Rektor, Koordinator)

   

   PENGGUNAAN MAKMAL JSG


  BIL   KETERANGAN  BORANG 

  1

   Borang Pengakuan Bertanggungjawab Penggunaan Makmal Tanpa Pengawasan  Borang 1

  2

   Akujanji Penggunaan Makmal (Pelajar)  Borang 2

  3

   Borang Senarai Alat Radas/ Bahan Kimia yang digunakan dalam makmal (Researcher)  Borang 3 

  4

   Borang Pinjaman dan Pulangan Kunci Makmal  Borang 4

  5

   Permohonan Menggunakan Makmal Kimia 3 (Researcher/ RA/ FYP)  Online Form

   

  Borang No 1, 2, 3 dan 4 yang telah diisi hendaklah diserahkan kepada Pen Pegawai Sains (Pn Rahimah Abdul Rahim) di Makmal Fizik A, Tingkat 2, Kompleks Perdana.

   

  LAIN-LAIN BORANG  


  BIL   KETERANGAN   BORANG 

  1

   Borang Penangguhan Kelas (pensyarah)  Borang 5

  2

   Borang Tuntutan Rawatan Gigi (Cabut gigi sahaja)  Borang 6

  3

   e-Aduan/ Cadangan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JSG)  Online Form

  4

   Template Laporan Aktiviti Projek Jabatan  Template 1

  5

   Borang Akuan Cuti Sakit   Borang 7

   

   PAUTAN

  1. Fakulti Sains Gunaan, UiTM Shah Alam 

  2. JSG One-Stop Centre

   

  Dikemaskini pada 2 Oktober 2018 

   

  PENSYARAH BIDANG KIMIA

  BIL

  NAMA
  JAWATAN NO TEL/ EMEL BIDANG KEPAKARAN
  1
  Pensyarah Kanan
   04-3823357
  Supramolecular Chemistry
  2
  Pensyarah Kanan
   04-3822639
  Molecular Imprinting
  3
   
  Pensyarah Kanan
   04-3823379
  Chemistry
  4
  NOR AIMI BINTI ABDUL WAHAB (ChM.) Pensyarah Kanan
   04-3822645
   noraimi108@uitm.edu.my
  Analytical Chemistry
  5
  Pensyarah Kanan
   04-3823381
  Natural product & Environmental Chemistry
  6
   
  Pensyarah Kanan
   04-3823357
  Analytical Chemistry
  7
  Pensyarah Kanan
   04-3823393
  Education Chemistry 

    

  PENSYARAH BIDANG FIZIK
   BIL NAMA  JAWATAN  NO TEL/ EMEL  BIDANG KEPAKARAN 
  1
  Pensyarah Kanan
   04-3823413 
   Solar Photovoltaic System
  2
  Pensyarah Kanan
   04-3822578 
   Nanostructure
  3
  Pensyarah Kanan
   Nanomaterial
  4
  Pensyarah Kanan
   04-3823421 
   Nanocomposite material
  5
  Pensyarah Kanan
   011-5201 3223
   Semiconductor
  6
  Pensyarah Kanan
   04-3823439 
   Radiation Protection
  7
  Pensyarah Kanan
   04-3233410
   Semiconductor Material Devices
  8
  Pensyarah Kanan
   04 - 3822586 
   III-Nitrides, ZnO
  9
  Pensyarah Kanan
   04-3822643 
   Medical physics
  10
  Pensyarah Kanan
   04-3823383
   
  11
  Pensyarah Kanan
   04-3823404 
   Solid State Physics
  12
  Pensyarah Kanan
   Nanomaterial
  13
  Pensyarah Kanan
   04-3822645 
   Physics education

  Note:
  ChM - Professional Chemist
  Ts - Professional Technologist  Kakitangan Makmal

  1

  Nama
  Telefon (pejabat)
  Jawatan

   

   

  RAHIMAH ABDUL RAHIM
  04-3822763
  Penolong Pegawai Sains

  2

  Nama
  Telefon (pejabat)
  Jawatan

   

   

  ROSNI MD SALLEH
  04-3823328
  Penolong Pegawai Sains

  3

  Nama
  Telefon (pejabat)
  Jawatan

   

   

  ATIKAH ROHANI
  04-3823565
  Pembantu Makmal Kanan 

   

   Dikemaskini pada 28 September 2020 

   

   

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776