PENTADBIRAN

  Tingkat 8, Kompleks Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No Tel: 04-3822852/2856
  No Fax: 04-382 2853

  Website

  PEJABAT BENDAHARI

  Tingkat 2, Kompleks Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No. Tel.:  04-382 2731
  No. Faks:  04-382 2724

  Website

  HAL EHWAL AKADEMIK

  Tingkat 2, Komplek Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No. Tel   :  04-382 2826
  No. Faks :  04-382 2812

  Website

  PERPUSTAKAAN

  Perpustakaan Tun Abdul Razak
  Universiti Teknologi MARA 
  Jalan Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  No. Tel:  04-382 2733
  No. Faks:  

  Website

  HAL EHWAL PELAJAR

  Tingkat 8, Kompleks Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  No. Tel.:  04-382 2844/2836/2841
  No. Faks:  04-382 2848

  Website

  PENGURUSAN FASILITI

  Bahagian Pengurusan Fasiliti
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No Telefon : 04-382 3000
  No Faks     : 04-382 3004

  Website

  JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

  Tingkat 3, Kompleks Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No. Tel.:  04-382 2912
  No. Faks:  04-382 2913

  Website

  INFOSTRUKTUR

  Tingkat 2, Kompleks Perdana
  UiTM Cawangan Pulau Pinang
  Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Penang

  No Telefon: 04-382 2760
  No Fax: 04-382 2753

  Website

  Today

  Users  
  Sessions  
  Pageviews  

  *Data source: Google Analytics

  Universiti Teknologi MARA(UiTM)
  Cawangan Pulau Pinang Kampus Permatang Pauh
  13500 Permatang Pauh
  Pulau Pinang

  General Inquiry:
  Unit Komunikasi Korporat, UiTM Cawangan Pulau Pinang

  Website Inquiry:
  korporatpenang@uitm.edu.my

  Tel: +6 (04) 382 2888/3598
  Faks: +6 (04) 382 2776