Pindaan Proses Permohonan Geran Komputer

Adalah dimaklumkan mulai Januari 2021, proses permohonan Geran Perkakasan ICT adalah seperti berikut:

Carta alir proses permohonan Geran Perkakasan ICT melalui sistem UnITS boleh didapati di laman web PPII iaitu https://ppii.uitm.edu.my/images/faq/Carta_Alir_Geran_2021.pdf

Sebarang aduan berkaitan sila ke Aduan ICT (https://units.uitm.edu.my/).